Vanliga frågor och svar

Skriv ut

Här finns svar på vanliga frågor och tips om användbara funktioner. 

I översikten till höger visas alla frågor och du kan snabbt hitta till svaret genom att klicka på den fråga du är intresserad av.

fill-color Created with Sketch.

SCHEMALÄGGNING

 

Hur kan jag använda bokmärken vid arbete med schemat?

Information om bokmärken finns HÄR.

Jag kan inte publicera schemat för nästa läsår. Hur ska jag göra?

Du behöver ändra en inställning för schemat. Se en film HÄR  eller läs en beskrivning här.

Hur kan vi lägga in temadagar i schemat?

Beskrivning finns HÄR.

Jag vill veta mer om hur blockläggning fungerar.

Du kan läsa om blockläggning av lektioner HÄR.

Hur kan man använda funktionen för automatplacering?

Tips kring automatplacering av lektioner finns HÄR.

Har schemaprogrammet funktioner för lärarbehörighet?

Ja, dessa funktioner beskrivs HÄR.

Hur gör jag när en lärare slutar under pågående läsår?

Beskrivning över lämpliga åtgärder finns HÄR.

Jag har elever som behöver ha ett individuellt schema.

Tips kring individuella lösningar finns HÄR.

Hur kan lärares reglerade arbetstid läggas in i schemat?

Läs om funktioner kring arbetstid HÄR.

Jag vill lära mig mer om hur salar väljs för lektioner.

Tips angående salshantering finns HÄR.

Kan jag lägga in ett schema för personalen på fritids?

Det går att göra med hjälp av beskrivningen HÄR.

Vi har Extens och måste ändra alla gruppnamn vid jul.

Denna ändring görs enkelt genom serieändring. Läs HÄR.

Hur kan jag söka fram skrivsalar och vakter för prov?

Använd schemaprogrammets sökfunktioner, som beskrivs HÄR.

Hur läggs schemabrytande aktiviteter in i schemat?

Metoden för avbokning och nya lektioner beskrivs HÄR.

Jag måste ofta göra manuella inställningar på lektioner. Går detta att undvika?

I många fall bör inställningarna anpassas för ämnet. Läs HÄR.

Jag är inte nöjd med den text som visas på lektionerna.

Det finns stora möjligheter att ändra lektionstexten. Tips finns HÄR.

Hur kan jag ta fram en beräkning av lärares tjänstgöring?

Läs mer om beräkningar och rapporter HÄR.

Hur skapar jag schema för resurspersonal utan att koppla till grupp? Läs HÄR.

 

SCHEMAVISAREN

Jag har publicerat schemat för sommarskolan och nästa läsår, men Schemavisaren visar föregående års schema. 

Före första juli visas förra läsårets schema. Det går att visa det nya läsåret genom att använda perioder. Läs mer HÄR.

Vi vill ha Schemavisaren tillgänglig endast för inloggade användare. 

Det finns en inställning som stänger av publik åtkomst. Läs mer HÄR.

Jag vill använda unika lösenord för elevers schema. 

Beskrivning finns HÄR.

Hur kan jag skriva ut scheman om internet inte fungerar? 

Beskrivning finns HÄR.

 

 

 

Uppdaterad 5 juli 2023

Skriv ut