Förutsättningar för automatplacering

Skriv ut

Rekommendationerna nedan är endast upplysningar om vad som är viktigt att tänka på. Om du behöver hjälp med mer utförliga instruktioner, konsultera manualen eller kontakta vår support.
Även om schemat går att automatplacera i sin helhet får man oftast räkna med att göra vissa justeringar manuellt i efterhand. För den som har tänkt lägga schemat manuellt kan det ändå vara lämpligt att börja schemaläggningen med en automatplacering för att testa förutsättningarna. Om vissa lektioner inte går att placera är det viktigt att man tar reda på orsaken.

fill-color Created with Sketch.

• Lektioner ska vara skapade och uppdelade i lämpliga längder.

• Block ska vara skapade, antingen automatiskt genom blocknamn eller manuellt. (Glöm inte block med halvklasser om lektionerna ska ligga efter varandra.)

• Lärare bör finnas på alla lektioner. Om någon tjänst inte är klar är det lämpligt att registrera en "fiktiv" lärare som läggs in på de tjänstefördelningsposter man tror kommer att ingå i den nya tjänsten.

• Ämnessalar och eventuellt reservsalar ska vara ifyllda i ämnestabellen så att lektionerna inte placeras utan salar. Ta inte med grupprum bland rekommenderade salar om du inte har elever inlagda i klasser och grupper, detta för att förhindra att helklasslektioner placeras i dessa. En alternativ lösning kan vara att ange ett värde i fältet Planerat antal elever för klasser/grupper. Det kan göras under Inställningar – Generellt – Standardvärde eller särskilt för varje klass/grupp.

• Spärrade tider kan behöva anges för salar och lärare. För lärare kan även önskemål anges. Automatplaceringen tar hänsyn till dessa men placerar lektioner även på oönskade tider om inga alternativ finns.

• Schemaramen ska ange de tider eleverna normalt får ha lektioner. Om någon klass har kortare schemaram anges detta i Tabell - Klass. För speciella lektioner som får placeras efter den normala skoltiden är det bättre att låta lektionen (eller ämnet) ignorera schemaramen än att vidga den.

• Lunch- och rastvillkor ska vara registrerade. Eventuellt kan du använda lunchlektioner om du vill styra lunchtiderna för varje klass. Dessa bör i så fall placeras manuellt och positionen bör låsas innan automatplaceringen startas. Tänk på att vissa ämnen, t.ex. idrott, kan behöva avvikande rastvillkor.

• Det får inte finnas lektioner som tillåter dubbelbokning av lärare, klass eller sal. Inga lektioner får heller tillåtas att ignorera alla lektionsvillkor. Även andra typer av tillåtna fel kan ställa till problem vid automatplacering. Försök att hitta andra sätt att hantera de "fel" som du vill tillåta, t.ex. genom att bilda block eller använda perioder.

• Mata in Tillåten tid eller Spärrad tid för lektioner som bara får placeras på vissa tider eller dagar.

• Ta bort spärren för upprepat ämne för ämnen som normalt ska läggas med flera lektioner samma dag. För gymnasieskolor bör spärren för ämnen tas bort och läggas på kurser i stället. Då kan två lektioner i samma ämne placeras samma dag så länge det är olika kurser. Tillåt även upprepat ämne för lektionsblock med många ämnen, t.ex. elevens val och individuellt val.

• Ange eventuellt att vissa ämnen inte får placeras samma dag eller direkt efter varandra, eller att ett ämne inte får placeras två dagar i följd.

• Placera först manuellt ut de lektioner som har givna tider och lås positionen för dessa. Detta kan gälla t.ex. konferens för lärare, lunchlektioner och vissa block.

 

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut