Bokmärke i Skola24 Schema

Skriv ut

Ett bokmärke gör det möjligt att återvända till ett tidigare skede i schemaläggningen, t.ex. om man prövat olika lösningar och de inte lett till det önskade resultatet, varför man vill återgå till det tidigare läget. Det kan även vara så att man önskar se hur schemat såg ut i ett visst skede.

squiqqly Created with Sketch.

Bokmärken skapas automatiskt i följande fall:

  • Vid publicering: Upp till åtta publiceringsbokmärken finns sparade. Om maximalt antal redan finns, raderas det äldsta vid ny publicering.
  • När man går till sedan tidigare skapat bokmärke: Ett nytt bokmärke skapas för att det ska vara möjligt att återvända.
  • Innan man fyller ett schema med annat innehåll: En kryssruta Skapa bokmärke innan tömning visas i dialogrutan Fyll aktuellt schema.

image.png

Skapa bokmärke

Välj Arkiv-Bokmärke -Skapa bokmärke.

Namnge bokmärket och skriv eventuellt en kommentar. Datum sätts automatiskt. Namn på bokmärken som redan existerar finns till höger i listan. Det går ej att använda samma namn flera gånger.

Det kan vara lämpligt att skapa bokmärken i lägen som det är troligt att man skulle vilja återgå till. Några exempel:

  • före större importer,
  • när ett större steg i schemaprocessen är avslutat,
  • före export till elevregister.

Bokmärken kan även användas innan man påbörjar en schemaläggning i experimentsyfte. Om ni är flera i schemat rekommenderar vi att detta görs i en kopia av schemat istället. Risken finns annars att andra användare förlorar sina ändringar när schemat växlas mellan bokmärken.

Gå till bokmärke

Backa schemat eller flytta fram schemat genom att välja Arkiv-Bokmärke - Gå till bokmärke. Välj ett bokmärke ur listan genom att markera det och sedan klicka på Gå till.

 Tänk på att när man går till ett bokmärke så påverkar det alla schemaläggare som har tillgång till schemat, eftersom hela schemat backas till läget för bokmärket och alla användares ändringar försvinner om man väljer att arbeta från ett tidigare bokmärke. Återgår man till systembokmärket återfinns ändringar igen. Det är lämpligt att föra en diskussion med övriga schemaläggare innan man går till annat bokmärke.

Ta bort bokmärke

Ett bokmärke kan tas bort genom att gå till Arkiv-Bokmärke-Ta bort bokmärke. Välj ett bokmärke i listan genom att markera det och klicka på Ta bort.

 

 

Uppdaterad 19 oktober 2020

Skriv ut