Checklista för skoladministratören

Skriv ut

Checklista för skoladministratören vid uppstart av Skola24. 

fill-color Created with Sketch.

Registrera e-postadress till skolan

Användaren har möjlighet att skicka meddelanden om olika typer av fel i Skola24. Rapporter om till exempel felaktiga personuppgifter eller felaktigt förd frånvaro ska inte skickas till systemleverantören. Registrera en eller flera e-postadresser till skolan för dessa felmeddelanden under Grundinställningar för skola – Allmänt i fältet E-postadress till skola (felrapporter och förslag).
Informera alla användare om att de i första hand ska vända sig till skolans administratörer för support.


Registrera kanslister

De personer på skolan som ansvarar för elevers sjukanmälningar eller som behöver ta fram rapporter för alla elever registreras i Skola24 med rollen Kanslist. Välj Administration och Kanslister. Mata in personnummer, namn och eventuellt signatur. Klicka på Spara.


Registrera schemaläggare samt redigera inställningar för Skola24 Schema

Om skolan använder Skola24 Schema för schemaläggningen behöver schemaläggare registreras i Skola24 samt vissa inställningar för schemat göras, se separat manual Schemaadministration.


Skicka aktiveringskoder

Alla användare finns i tabellen Personer under menyalternativet Administration. Här administreras alla användarkonton. För varje person visas en eller flera roller som bestäms av de grundtabeller som personen är registrerad i.
Om e-postadresser finns registrerade i schemafilen är dessa redan inskrivna för lärarna. I annat fall kan de skrivas in direkt i person-tabellen. Klicka på Spara för att verkställa ändringarna. Markera lärare och kanslister i tabellen genom att klicka i rutan till vänster på raden. Klicka sedan på knappen Skicka aktiveringskoder under tabellen. Den text som finns i det automatiskt skapade epostmeddelandet kan redigeras i förväg under Inställningar - Grundinställningar för skola – Användaraktivering. Du kan till exempel skriva ditt namn som avsändare.
I samband med att lärarna får sin aktiveringsinformation är det lämpligt att de får ett exemplar av Introduktion till frånvaro som finns under Hjälp och dokumentationSnabbmanualer. Här beskrivs kortfattat hur frånvarorapporteringen går till, samt hur en grupplista kan skrivas ut. För kanslisten kan manualen Frånvaroanmälan ge en introduktion till programmet.


Uppdatera schemafilen/schema

Publicering av ändrad schemafil (Novaschem), ändrat schema (Skola24 Schema) görs inifrån Novaschem genom val av Arkiv - Novaschem Online- Exportera data till Skola24, inifrån Skola24 Schema via Arkiv – Publicera aktuellt schema. Ändringar i schemat slår igenom i Skola24 följande dag. Data läses in från schemat varje natt så att nytt lektionsunderlag skapas för nästa dag.


Inställning för uppdatering av grupper

Skola24 är från början inställt på att alla klasser och grupper läses över från schemat och att lärarna inte har rätt att ändra dessa. Om lärarna ska kunna ändra sina grupper själva måste inställningen ändras. Välj Inställningar och Grundinställningar för skola. På fliken Frånvaro ska alternativet Lärare har rättighet att ändra elevinnehåll i grupper markeras. Det är vanligen inte lämpligt att ge lärarna rätt att ändra klasser. På fliken Publicering ska markeringen vid Läs som standard över elevinnehåll för befintliga grupper vid publicering tas bort för att hindra att grupperna ändras tillbaka när data läses in från schemat.


Frånvaroanledningar

Vid rapportering av frånvaro finns ett antal definierade anledningar att välja mellan (se Administration - Frånvaroanledningar). Skoladministratören kan välja att vissa anledningar inte ska användas på den egna skolan. För att lägga till anledningar eller ändra något vänder man sig till kommunadministratören eller till Skola24s support.


Användarmanual och support

Manualen till Skola24 finns under menyalternativet Hjälp & dokumentation. Texterna som behandlar olika moment uppdateras i samband med versionsbyten så att de alltid är aktuella. Vår telefonsupport är öppen vardagar 8.00-16.00, tel 0515 – 777 888. Du kan även skicka e-post till adressen support@skola24.com. Om du endast vill rapportera ett fel eller lämna ett förslag och inte behöver få ett svar kan du använda den länk som finns på menyn Felrapport & förslag i Skola24.

Uppdaterad 21 juli 2020

Skriv ut