Inställningar Frånvarobevakning

Skriv ut

Frånvarobevakning används för att skicka information om omfattningen av elevers frånvaro utifrån valda gränsvärden för frånvaron. Det finns två olika varianter av utskick som kan aktiveras för varje skola: Frånvaro över x % och Frånvaro i sträck. Vårdnadshavare får ett meddelande per barn, medan skolpersonal får ett samlat e-postmeddelande med eleverna uppdelade per klass.

fill-color Created with Sketch.

Frånvarobevakning

Funktionen Frånvarobevakning möjliggör för skolan att vårdnadshavare, myndig elev, ansvarig lärare, skolledning och övrig skolpersonal automatiskt får ett meddelande vid frånvaro över en viss procent, alternativt frånvaro ett antal dagar i sträck. Frånvaron beräknas under en tidsperiod som kan väljas per skola. 
 

Frånvaro över x %

Aktivera utskicket genom att markera rutan Aktivera regel. Både rapporterade och orapporterade lektioner i tidsperioden används vid beräkning. Både anmäld och ej anmäld frånvaro inkluderas.

 • Under Standardgräns för utskick bestäms vilken procentsats av total frånvaro som krävs för att en elev ska inkluderas i utskicket. Standardvärdet är 10%. Utskicket görs efter kl 08:00, och skolan kan styra om det ska ske 1 gång/månad eller 1 gång/vecka. Väljs alternativet 1 gång/månad görs utskicket första dagen i en ny kalendermånad. Väljs alternativet 1 gång/vecka kan administratören bestämma vilken veckodag utskicket ska göras och hur många dagar som ska ingå i beräkningen. Standardvärdet är 14 dagar.
 • Under Inställning per målgrupp markeras vilka grupper av användare som ska nås av utskicket. Som standard är alla målgrupper markerade med Standardgräns, d.v.s. det procentvärde för frånvaro som valdes ovan. Det går att avmarkera standardgränsen och i rutan längst till höger under Gränsvärde (%) ange ett specifikt värde för varje målgrupp.
 • Under E-postmeddelande för personal och rutan E-postmeddelande för vuxenkontakt (används även för myndig elev) går det att redigera lydelsen av meddelandets Ämne respektive den avslutande frasen Meddelande. 
 • Välj Spara inställningar för att spara de val som gjorts. Det går även att av avbryta genom att klicka på knappen Avbryt.

Frånvaro i sträck

Aktivera utskicket genom att markera rutan Aktivera regel. Det är endast rapporterade lektioner i tidsperioden som används vid beräkning. Frånvarodagar i sträck beräknas från och med en dag med frånvaro på dagens alla rapporterade lektioner och slutar i och med en dag med närvaro. Både anmäld och ej anmäld frånvaro räknas som frånvaro.

 • Under Standardgräns för utskick bestäms antalet dagar med frånvaro i sträck som krävs för att en elev ska inkluderas i utskicket. Standardvärdet är 10 dagar. Utskicket görs efter kl 08:00, och skolan kan styra om det ska ske 1 gång/månad eller 1 gång/vecka. Väljs alternativet 1 gång/månad görs utskicket första dagen i en ny kalendermånad. Väljs alternativet 1 gång/vecka kan administratören bestämma vilken veckodag utskicket ska göras och hur många dagar som ska ingå i beräkningen. Standardvärdet är 21 dagar.
 • Under Inställning per målgrupp markeras vilka grupper av användare som ska nås av utskicket. Som standard är alla målgrupper markerade med Standardgräns, d.v.s. det antal dagar i sträck som valdes ovan. Det går att avmarkera standardgränsen och i rutan längst till höger under Gränsvärde (dagar) ange ett specifikt värde för varje målgrupp.
 • Under E-postmeddelande för personal och rutan E-postmeddelande för vuxenkontakt (används även för myndig elev) går det att redigera lydelsen av meddelandets Ämne respektive den avslutande frasen Meddelande. 
 • Välj Spara inställningar för att spara de val som gjorts. Det går även att  avbryta genom att klicka på knappen Avbryt.

 

Inställningar för utskick till de olika målgrupperna

 

 • För att Vuxenkontakt och Myndig elev ska få meddelanden krävs att epost finns registrerat i Administration-Personer.
 • För att Ansvarig lärare ska nås av Frånvarobevakningens utskick krävs det att man i schemat har registrerat Ansvarig lärare i Tabell klass. Här behöver epostadress finnas i fältet e-post under Administration-Administration -Lärare. Alternativt kan eposten registreras i schemat under Tabell Lärare
 • Under Administration -Administration-Användare-Rektorer (Skolenheter) registreras rektor. Det är även här epost registreras för denna roll.
 • Kanslisten behöver ha epost registrerat under fältet e-post arbete för att utskicken ska nå personer med denna roll.
 • Systemansvarig lokalt är den person som finns registrerad under Administration-Administration-Användare-Skoladministratör. Här behöver epostfältet epost vara ifyllt för att utskicket ska nå berörda.

 

 

Uppdaterad 9 augusti 2023

Skriv ut