EVENT| Schemadagen 2024

squiqqly Created with Sketch.

Det är dags att göra plats i kalendern för årets viktigaste event för schemaläggare, nämligen Schemadagen 2024.

Klicka här eller besök schemadagen.se direkt.

Bygg din egen frånvaroutbildning

 

Kursen Frånvaro Fördjupning är ett utbildningsupplägg som består av ett antal olika delar, block. Utifrån dessa block sätter ni samman er egen utbildning, helt utifrån era behov.

 

​Blocken är indelade i tre olika delar; Få ut det mesta av Skola24, Fördjupning samt Workshop. Förbättra ert arbete med importer, hjälp lärarna att använda systemet på bästa sätt, arbeta mer effektivt med era sammanställningar eller djuparbeta med att vända frånvaro till närvaro under en anpassad workshop.