Lärarroll

Skriv ut

Utvärderingar av elevers kunskapsutveckling kan utformas på olika sätt. Skolan eller kommunen kan själv välja hur kunskap ska mätas. Det kan vara frågor där läraren får formulera sig fritt, så kallade fritextfrågor, men det kan också vara frågor med svarsalternativ. Frågorna kan vara ämnesspecifika eller mer generella.

fill-color Created with Sketch.

imagengs1.png

 • Klicka på Visa undersökningar.
 • Du kommer till Aktuella undersökningar. Undersökningar, frågepaket och klasser som inte är besvarade markeras med fet stil.
 • Välj aktuell undersökning, frågepaket, ämne klass och elev.
 • Besvara frågorna.
 • Klicka på Spara uppe till höger efter varje elev.
 • Elevens namn är inte längre markerat med fet stil när alla frågor besvarats. Programmet hoppar automatiskt ned till nästa elev. Fortsätt elev för elev.
  nr2.PNG

imagecrhhj.png

Besvarafrågor för en hel klass/ grupp

Det går också att besvara en fråga för hela klassen samtidigt. Detta är lämpligt när större delen av klassen har samma svar, t.ex. arbetsområden, behov av stödinsats.

 • Välj undersökning.
 • Välj frågepaket.
 • Välj klass.
 • Välj fråga.
 • Markera rutan till vänster om Klass.
 • Klicka på pilen till höger om Svar.
 • Skriv in det omdöme som ska ges till alla elever.
 • Välj om tidigare avgivna svar ska kompletteras eller skrivas över.
 • Klicka på Skriv.
 • Omdömet skrivs till alla rader.
 • Ändra svaret på de elever där det behövs samt skriv kommentar om så önskas.
 • Klicka på Spara.

imagea47gi.png

Rapport omdömesöversikt- utifrån Skolverkets råd

Rapport Omdömesöversikt är en förutbestämd mall som enbart visas om skoladministratören har markerat att mallen ska användas för aktuell undersökning. Denna rapport är enbart aktuell för grundskolan och bygger på Skolverkets råd från 2013 (uppdaterad version 2017).

nr5.PNG

Rapporten nås via Sammanställningar-Sammanställningar-Omdöme – Omdömesöversikt för elev.

 

image28mzi.png

 

Sammanställning av skriftliga omdömen för elev

Elever och föräldrar ska varje termin få skriftlig information om kunskapsutvecklingen i samtliga ämnen. Som ansvarig lärare kan man skriva ut en sammanställning som visar alla lärares svar för en enskild elev.

image9kp9b.png

• Återgå till Startsidan genom att klicka på Start längst upp till vänster.
• Välj Sammanställningar-Sammanställningar-Fliken Omdöme-Omdöme för elev
• Välj Elever och önskad klass genom att klicka uppscrollistan. Markera klassen.
• Välj önskad elev i listan.
• Klicka någonstans utanför listan.
• Hämta undersökning och välj den undersökning du önskar.
• Välj alla frågor och alla ämnen. Klicka på Visa.

imagezkpe.png

En sammanställning över de skriftliga omdömena i alla ämnen/kurser visas.

Mentor/klassansvarig kan ta fram en samlad bild över sina mentorselever.

 

 • Återgå till Startsidan genom att klicka på Start längst upp till vänster.
 • Välj Sammanställningar-Sammanställningar-Omdöme – Omdöme för elev
 • Välj Önskad klass. Det går också att välja enskild elev.
 • Välj aktuellt Undersökning.
 • Klicka på Visa.

nr9.PNG

 

Uppdaterad 12 maj 2021

Skriv ut