Närvaro börjar med ett flexibelt schema

Skola24 har sedan starten haft skolan och framförallt eleven i fokus. Elever ska gå i en skola där allt är möjligt. Varje dag strävar vi efter att vara innovativa och utveckla moderna IT-lösningar som gör skillnad och förenklar närvaro. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, resursoptimering, tjänstefördelning och närvarohantering.
Närvaro börjar med ett flexibelt schema.

Planering av annan skolaktivitet

Tre tips att tänka på vid planering av annan skolaktivitet, till exempel friluftsdag eller temadag. 

 

1. Schemalägg för garanterad undervisningstid
Gör ett överutlägg av tid i schemat, på alla ämnen, för att få utrymme för annan skolaktivitet som inte är undervisning.

2. Registrera korrekt frånvaro
Avboka ordinarie lektioner, skapa eventuellt nya grupper och nya lektioner för aktiviteten. Man kan också använda omvänd frånvaro

3. Aktiviteter som inte är undervisning
Enligt Skolverket: "Aktiviteter som inte är undervisning utan snarare utgör en del av utbildningen räknas inte in, till exempel lärarlösa lektioner, introduktionsdagar, friluftsverksamhet, läxhjälp, mentorstid, studie- och yrkesvägledning och elevens självstudier." Läs vad skolinspektionen skriver om undervisningstid

Vabruari - en myt?

Mest frånvaro registreras sista veckan i januari och första veckan i februari. Totalt sett är frånvaron högre i januari. I februari inträffar sportloven och då minskar sjukfrånvaron.

2-3 veckor in på varje termin, efter ett lov, finns en topp då alla elever har bytt virus med varandra.

Bli en diplomerad schemaläggare

squiqqly Created with Sketch.

Vi erbjuder erfarna schemaläggare att bli diplomerade. Som diplomerad schemaläggare får du inte bara ett diplom utan även tillfällen att nätverka  och ett medlemskap i den slutna Facebookgruppen Schemadiplomaterna.

Närvaroeffekten

fill-color Created with Sketch.

Närvaro börjar i ett flexibelt schema

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det viktigaste är att rutiner och IT-stöd fungerar tillsammans och att både oanmäld och anmäld frånvaro uppmärksammas. 

#närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. 

Våra användare berättar

 • Per-Erik

  Schemaläggare

  Via utbildning hos er har jag förstått de små finesserna som ger effekt för både mina kollegor och för de viktigaste, eleverna.
 • Marie och Camilla

  Administratör och rektor

  Servicen vi har med support från Skola24 är otroligt bra. Det känns väldigt tryggt inför kommande arbete med schemaläggning.
 • Jonas

  Systemförvaltare, Lund

  Så enkelt och självinstruerande. Det kommer verkligen ge genomslag i vår verksamhet. Spara tid och stötta våra pedagoger så att de kan fokusera barnen.