Vårdnadshavare

Skriv ut

Välkommen som vårdnadshavare i Skola24. Här nedanför följer information om de funktioner som finns för dig som har rollen vårdnadshavare. 

Genom att gå igenom dessa funktioner och titta på filmerna blir du väl förberedd för att kunna använda Skola24 som vårdnadshavare.

Du vet väl om att det även finns hjälp inne i Skola24, när du är inloggad. Välj en av funktionerna och tryck sedan på ?-tecknet, längst upp till höger på sidan, för att läsa instruktionerna kring just den funktionen. 

imagegaiys.png

Hittar du inte det du söker på vår webbplats ber vi dig kontakta ditt barns skola så kan de hjälpa dig.

fill-color Created with Sketch.

Anmäla frånvaro via webbläsare

Som vårdnadshavare kan du göra en anmälan del av dag eller hela dagar via valfri webbläsare i dator, mobil eller surfplatta.

En detaljerad instruktion om att Anmäla frånvaro som vårdnadshavare

Om du glömmer anmäla frånvaro för ditt barn måste du kontakta den skola du är knuten till i och med att det är enbart skolan som kan registrera en anmälan bakåt i tid.  

Har du flera barn och inte ser alla i Skola24 så kontakta skolan och kontrollera om de har gjort kopplingen i systemet mellan dig och ditt barn.

Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro och skickar meddelande automatiskt till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24. 

Appen Skola24

I appen Skola24 kan du som är elev eller vårdnadshavare se schemat samt anmäla frånvaro. Appen finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar appar.

 

Telefonanmälan

Telefonanmälan

Telefonanmälan är en automatiserad telefontjänst i Skola24 där du som vårdnadshavare kan frånvaroanmäla ditt barn till skolan. Telefonanmälan är en tilläggstjänst, vilket innebär att det inte är helt säkert att du har tillgång till tjänsten. Det behövs inga användaruppgifter för att kunna använda tjänsten. Det enda som behövs är en telefon och ditt barns personnummer. Varje kommun och friskolekoncern har ett eget telefonnummer och du hittar förmodligen numret via skolans eller kommunens/friskolekoncernens hemsida.


Frånvaro måste anmälas innan kl 12:00 för att den ska gälla samma dag. Är ditt barn frånvarande under en längre period måste frånvaroanmälan göras på nytt varje dag. Ha ditt barns personnummer i beredskap (10-siffror). För elever med ett tillfälligt personnummer innehållande bokstäver går inte Telefon 24 att använda.

Telefonliten.png

Frånvaroöversikt

Som vårdnadshavare kan du få ut en grafisk översikt över dina barns frånvaro via funktionen Elev/Klassbild. Se på filmen här bredvid för att ta reda på hur du gör.
image877o.png

Schemavisaren

Dina barns scheman kan du komma åt genom att loggar in på skola24 och klickar på brickan Schemavisare.

Har du flera barn så kan du växla mellan deras scheman via olika knappar. Jobbar du som lärare kan du även växla mellan rollen skolpersonal och privat.

schemavisare liten.png

Ledighetsansökan

OBS! Denna funktion är ett tillval till Skola24 Frånvaro och är enbart tillgänglig för dig som vårdnadshavare om din kommun/friskola valt att köpa den här funktionen. Läs en mer utförlig instruktion om ledighetsansökan eller se filmen här bredvid.

Vanliga frågor och svar

Hur loggar jag in?

Antingen ska du som förälder fått ett mail med en aktiveringskod från förskolan/skolan där du som användare själv kan bestämma ditt användarnamn och lösenord. Därefter går du till skola24.se och väljer din domän i listan. Där loggar du in med de nya uppgifterna. Ett annat alternativ är en s.k. SSO-inloggning (inloggning med E-legitimation). Då kan du gå till skola24.se och titta efter domännamnet följt av –sso för att logga in, alternativt har skolan lagt en länk på sin hemsida/kommunsida för vårdnadshavare där man kan logga in. Löser inget av detta ditt inloggningsproblem, ta kontakt med skolan för att få hjälp. 

Jag har fått en aktiveringslänk men jag kommer inte igenom alla steg

Kontakta förskolan/skolan för att kontrollera att rätt personuppgifter är registrerade. 

Jag har flera barn, kan jag använda samma inloggning?

Ja, förutsatt att alla går på skolor inom samma kommun/friskolekoncern. 

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

När du är inloggad i systemet finns en figur uppe i högra hörnet. Genom att klicka på den kan du som användare själv ändra dina kontaktuppgifter samt lösenord. Detta under förutsättningen att förskolan/skolan inte spärrat möjligheten p.g.a. att de önskar få informationen från annat håll. Kontakta i dessa fall förskolan/skolan. 

Mina inställningar och kontaktuppgifter

Hur många dagar framåt kan jag göra frånvaroanmälan?

Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla högst 5 dagar i sträck.

Hur sent på dagen kan jag göra en frånvaroanmälan?

Frånvaroanmälan bör vara gjord innan den första lektionen startar för att undvika ogiltig frånvaro. Om du använder Telefontjänsten gäller att frånvaro inringd före kl. 12 registreras på innevarande dag. Frånvaro inringd efter kl. 12 registreras på nästkommande dag.

Jag har två barn men ser bara ett i Skola24

Kontakta skolan. Det är skolan som gör kopplingen mellan vårdnadshavare och elev.

Jag får frånvaromeddelande om fel barn

Kontakta supporten på support@skola24.com med uppgifter om vad som står i meddelandet och gärna en skärmdump om möjligt.

Jag hann inte anmäla frånvaro för mitt barn igår. Hur gör jag för att anmäla frånvaro för igår?

Som förälder kan du inte registrera frånvaro för gårdagen och tidigare utan måste kontakta skolan för att få hjälp med det.

Jag har även barn i Skola24 Fritidshem, måste jag anmäla på båda ställen?

Nej, anmälan gäller även för fritids.

Jag får meddelande om att barnet fått frånvaro, men jag har anmält frånvaron i tid

Skolan har valt att en frånvaroanledning som finns på en rapporterad lektion ska skapa ett frånvaromeddelande till vårdnadshavaren.

Mitt barn är myndigt. Kan jag som förälder fortsätta ta del av informationen?

Kontakta skolan. Med elevens godkännande går det bra.

Uppdaterad 23 maj 2024

Skriv ut