Skola om skolan

 

Välkommen!

 

I Sverige finns drygt 1 miljon familjer med barn under 18 år.

En bra och trygg skolgång är ofta grunden till ett lyckligt liv. 

Vi vet hur många frågor det finns kring skolan.

Här hittar du en plats där du förhoppningsvis kan ta reda på mer.

 

Alltså en skola om skolan.

"Var det så på vår tid?"

Som förälder till ett barn som går i skolan funderar man en del. Många funderingar rör det sociala, om kompisar, trivsel, lärare mm.

Nu finns en plats för alla frågor inom skola. Vad har en rektor ansvar för? Hur arbetar en skola med läroplanen? Varför är närvaro så viktigt när barnet är godkänd i alla ämnen?