Färgschema

Skriv ut

Genom en enhetlig färgkodning för ämnen, läroböcker, mappar och skrivhäften kan skolor få en tydlig struktur som underlättar för eleverna. Ett färgschema som är tillgängligt för alla kan bidra till en nationell standard för färgkodning.

Läs mer om hur skolorna i Kinda arbetar med färgkodning HÄR.

fill-color Created with Sketch.

I Excelfilen nedan finns färgkoder kopplade till grundskolans ämnen. 

Gör så här för att kopiera in färgerna i ditt schema:

  1. Öppna Tabell - Ämne i schemat.
  2. Klicka på Egenskaper och se till att endast följande fält är valda: ID (ämne), Klartext, Bakgrundsfärg och Textfärg. Klicka på OK.
  3. Nu ska endast de fyra nämnda kolumnerna vara synliga i den angivna ordningen.
  4. Öppna Excelfilen och kopiera de celler som innehåller text.
  5. Växla till schemat, placera markören i tabellen och välj Redigera - Klistra in eller Ctrl + V.
  6. Markera "Utelämna första raden" om Rad 1 är en rubrikrad. Välj OK.
  7. Svara "Ja" på frågan "Skall befintliga poster uppdateras?".

Du har nu fått in listan med alla ämnen. Om några fanns i ämnestabellen innan så har de fått en uppdaterad färg. Tänk på att även se över att du använder korrekta ämnesbeteckningar i ditt schema! 

 

Standardfärger schema.xlsx

 

 

Uppdaterad 10 maj 2024

Skriv ut