Fylla ett schema med innehåll från ett annat befintligt schema

Skriv ut

Om en schemaläggare tilldelas schemarättigheterna Får fylla har användaren rätt att fylla ett schema med nytt innehåll, t.ex. från ett annat schema eller en Novaschem 2013-fil, eller att tömma det på allt innehåll.

Se Schemaadministration hur du tilldelar schemarättigheter

fill-color Created with Sketch.

imageqibi9.png

  • Under Arkiv i det schema som man vill fylla med annat innehåll hittar man Fyll aktuellt schema om man har dessa rättigheter.
  • Ett formulär kommer upp där ni väljer Annat schema. Om man vill skapa ett bokmärke innan det fylls så bockar man i det. Tryck Ok för att komma vidare.

image30p2m.png

  • Nästa steg väljer ni det existerande schema vars information ni vill fylla schemat med. Avsluta med att trycka på Skapa

imageb0nl9.png

 

Uppdaterad 5 juli 2023

Skriv ut