Rektor i Skola24 Frånvaro

Skriv ut

På den här sidan får du som rektor tips om hur du kan använda olika delar av Skola24 Frånvaro.

Rektor behöver ha någon av användarrollerna Skoladministratör eller Kanslist.

fill-color Created with Sketch.

Ledighetsansökan för rektor

En rektor tar normalt beslut om ledighet för ansökningar som överskridit antal dagar som delegerats till lärare. Se filmen eller klicka här för att läsa en skriftlig instruktion.

Ledighetsansökan - rektor tar beslut åt lärare

Rektor kan  ta beslut kring en ledighetsansökan som egentligen ska behandlas av en ansvarig lärare. Detta kan vara nödvändigt då läraren inte finns tillgänglig när ett beslut måste tas. Se filmen här för att se hur det går till.

Frånvarobevakning

Med hjälp av funktionen Frånvarobevakning är det möjligt för skolan att per automatik skicka ett meddelande vid frånvaro över en viss procent och för frånvaro för flera dagar i sträck. Klicka här för att läsa en skriftlig instruktion eller se filmen  hur Frånvarobevakning fungerar.

Frånvaromönster

Den här filmen visar tre exempel på frånvaromönster som kan upptäckas via Grafisk översikt för en klass eller en enskild elev.

Veckoöversikt Skola24 Förskola/Fritidshem

Med hjälp av funktionen Veckoöversikt kan rektor för en förskola eller ett fritidshem få en överblick över barnens vistelsetid för en önskad vecka. Det går att se hur många barn som förväntas vara närvarande en viss vecka och rektor ges därmed möjlighet att planera bemanningen för de olika avdelningarna. Det går även att se hur många barn som planeras vara på plats vid vissa klockslag, ex vid frukost och mellanmål.

Klicka här om du vill läsa en skriftlig instruktion.

Sammanställningar

Med hjälp av funktionen Sammanställningar går det att ta fram olika rapporter i Skola24. Dessa nås via vänstermenyn och Sammanställningar - Sammanställningar eller genom att trycka på brickan Sammanställningar på startsidan. Sammanställningarna går att modifiera genom att trycka på Växla till avancerat läge. Här nedanför ges tips på några sammanställningar som kan vara intressanta för en rektor.

image90sk9.png

Rapporteringsnivå för lärare

Under rubriken Verksamhet finns sammanställningen Rapporteringsnivå lärare.

imagecv23j.png
Den här sammanställningen visar  rapporteringsnivån för resp. lärare utifrån ett bestämt tidsintervall. Genom att direkt trycka på knappen Visa syns rapporteringsnivån för de senaste 14 dagarna. Antal dagar bakåt i tid som sammanställningen ska visa går givetvis att ändra.

imageyv7up.png

Dagens frånvaroanmälda elever

Under rubriken Frånvaroanmälan för elev finns två olika sammanställningar.

imagey3bob.png

Båda sammanställningarna visar i ursprungsinställningen dagens frånvaroanmälda elever. Det som skiljer sammanställningarna åt är att Frånvaroanmälan för skola visar alla elever i en lista och Frånvaroanmälan delar upp eleverna per klass. 

För sammanställningen Frånvaroanmälan för skola räcker det att direkt trycka på Visa-knappen för att den ska skapas. Förvalt är då att dagens frånvaroanmälda elever inkluderas i sammanställningen. Oavsett vilken av sammanställningarna som väljs summeras antalet frånvaroanmälda elever längst upp.

imagesbd0b.png

Frånvaro totalt för en grupp eller klass

Under rubriken Verksamhet finns sammanställningen Frånvaro totalt för grupp/klass.

imageljqd8.png

Den här sammanställningen visar, i samma vy, skillnader mellan klasser och/eller grupper när det gäller lärares rapporteringsnivå och genomsnittlig frånvaro. 

imagezmyuv.png

Summerad frånvaro

Om rektor vill följa upp hur stor frånvaro en elev har och få ut procent på både oanmäld och anmäld frånvaro kan sammanställningen Summerad frånvaro per elev användas.

imageaveu.png

Då sammanställningen valts behöver ett val av klasser eller grupper göras. 

imagefth7j.png

Det går också att bestämma vilka dagar som ska ingå i sammanställningen, antingen ett antal dagar bakåt i tid eller ett från- och ett tilldatum.

imagerlog.png

Resultatet av sammanställningen visas med en sida per klass eller grupp.

Det går att modifiera sammanställningen genom att trycka på Växla till avancerat läge, ex om sammanställningen enbart ska visa elever med en frånvaro över en viss procent. Se ett exempel här där inställningen gör att enbart elever med minst 15% total frånvaro visas.

imagew8o.png

På den här sidan finns en mer utförlig manual för bevakning av hög frånvaro.

Uppdaterad 22 november 2022

Skriv ut