Sök skrivsalar och skrivvakter

Skriv ut

.

fill-color Created with Sketch.

Sök salar för skrivning

Välj i huvudmenyraden Verktyg – Sök lektionsfri tid under angivet intervall. Välj Sal som Typ. Ange vecka, veckodag och tiden för skrivningen.
I fältet Klasser (undantag) anges de klasser som berörs av skrivningen. På så sätt får vi med i sökningen även de salar som blir lediga för att klassernas ordinarie lektioner blir inställda.
Om man är beredd att låta någon lektion byta sal för att frigöra skrivsalarna under tillräckligt lång tid, anger man ett lämpligt antal lektioner i rutan Att flytta.
Tryck på Alla och därefter på OK.

De salar där det visas klasser inom parentes är sådana där de klasser som skriver skulle ha haft lektioner i vanliga fall. Texten ”1 lektion i konflikt” innebär att en lektion måste flyttas för att frigöra salen.
Kontrollera vilka av salarna som är lämpliga som skrivsalar.

Sök skrivvakter

Välj på samma sätt Verktyg – Sök lektionsfri tid under angivet intervall, men välj Lärare som Typ. Ange vecka, veckodag och tiden för skrivningen.
I fältet Klasser (undantag) anges de klasser som berörs av skrivningen. På så sätt får vi med i sökningen de lärare som normalt skulle ha lektion med någon av de berörda klasserna.
I rutan Kortast tid anges den kortaste tid under intervallet som läraren ska vara ledig. I exemplet nedan är vi bara intresserade av att använda lärare som skrivvakter, om de är lediga minst 60 minuter i följd under skrivtiden.
Tryck på Alla och därefter på OK.

Man kan begränsa sökningen till vissa salar resp. vissa lärare. Till en matematikskrivning kanske vi i första hand vill använda matematiklärare som skrivvakter. Öppna Tabell – Lärare, filtrera exempelvis på fältet Behörig i ämne eller *Undervisar i ämne, markera raderna och dra-och-släpp dem i sökverktyget i stället för att trycka på Alla.

 

 

 

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut