Pedagog

Skriv ut

Välkommen som pedagog i Skola24 Förskola/Fritidshem. Här nedanför följer information om de funktioner som finns för dig som har rollen F-personal. 

Genom att gå igenom de här funktionerna och titta på filmerna blir du väl förberedd  att kunna hantera Förskola/Fritidshem som pedagog i Skola24.

Du vet väl om att det även finns hjälp inne i Skola24, när du är inloggad. Välj en av funktionerna och tryck sen på ?-tecknet, längst upp till höger på sidan, för att läsa instruktionerna kring just den funktionen.  

imagep4f3n.png

Behöver du support i din roll som pedagog hänvisar vi dig i första hand till en administratör på din skola.

fill-color Created with Sketch.

Närvarolista

Under funktionen Närvarolista registrerar personalen när barn lämnas och hämtas på Förskolan/Fritidshemmet.   

Klicka här för att läsa manualen kring denna funktion.  

Du kan också se igenom filmen här bredvid. 

Registrera schema

Schemat är barnets vistelsetid på förskolan eller fritidshemmet och kan registreras av vårdnadshavaren eller av personalen på förskolan.  Tryck här för att läsa en skriftlig manual eller titta på filmen här bredvid. OBS! Filmen är egentligen riktad till vårdnadshavare men en registrering av ett schema görs på samma sätt för personal.

Kvittenser

När ett barn har frånvaroanmälts eller en frånvaroanmälan för ett barn har avslutats (t.ex. om ett tidigare frånvaroanmält barn har blivit friskt) kan personalen kvittera anmälan.

Tryck här för att läsa en skriftlig manual eller titta på filmen här bredvid.

Veckoöversikt

Veckoöversikten ger en överblick över barnens vistelsetid på förskolan för önskad vecka. 

Tryck här för att läsa en skriftlig manual eller titta på filmen här bredvid.

Information om barn

Under funktionen Information om barn kan personalen se uppgifter om enhetens barn gällande:

  • vilken avdelning de tillhör
  • födelsedatum
  • schematid per vecka
  • maxtid per vecka
  • namn och kontaktuppgifter för barnets vårdnadshavare
  • eventuella registrerade hämtare.

Tryck här för att läsa mer om funktionen Information om barn. 

Anmäla frånvaro

Personal kan i vårdnadshavares ställe registrera en frånvaroanmälan för barnet. Man kan registrera frånvaro för hel eller del av dag genom att klicka på Ny frånvaroanmälan. 

Tryck här för att läsa om funktionen eller titta på filmen här bredvid. OBS! Filmen är egentligen riktad till vårdnadshavare men en frånvaroanmälan görs på samma sätt för personal.

Hämtare

Under Hämtare registreras namnen och relationen till de personer i barnets närhet som får lov att hämta barnet på Förskolan/Fritidshemmet. 

Tryck här för att läsa om den här funktionen eller titta på filmen här bredvid.

OBS! Filmen är egentligen riktad till vårdnadshavare men registrering av hämtare görs på samma sätt för personal.

Tillfällig ändring

Under Tillfällig ändring kan du som personal ändra ett barns ordinarie tider för en specifik dag. Personalen kan även lägga tider utanför barnets ordinarie tid, vilket man inte kan som vårdnadshavare.

Tryck här för att läsa en skriftlig manual eller se filmen till höger. 

OBS! Filmen är egentligen riktad till vårdnadshavare men en tillfällig ändring görs på samma sätt för personal.

Visa schema

Under Visa schema kan du som personal få en översikt över ett enskilt barns vistelsetidsschema. 

Tryck här för att läsa en skriftlig manual kring funktionen.

Besvara lovschema

Personal på Förskolan/Fritidshemmet kan besvara lovförfrågningar för enhetens barn i vårdnadshavarens ställe. Personal kan besvara och redigera lovförfrågan även efter det att svarsperioden har stängt. 

Tryck här för att läsa en skriftlig manual för funktionen eller se filmen här bredvid. OBS! Filmen är egentligen riktad till vårdnadshavare men att besvara ett lovschema görs på samma sätt för personal.

Sammanställningar - Närvaro för barn

Under Närvaro för barnges en översikt över barnens maxtid per vecka, registrerad schematid, närvarotid, frånvarotid och resterande timmar inom ett valt intervall (differens). Du når funktionen genom att först trycka på brickan Sammanställningar och därefter på raden Närvaro för barn.

Tryck här för att läsa mer om den här funktionen.

 

Uppdaterad 11 januari 2021

Skriv ut