Schema för resurslärare

Skriv ut

För att lärare som arbetar som resurser ska kunna få ett schema utan att kopplas till lektioner med rapporteringsmöjlighet kan man läsa hur det går till på denna sida.

fill-color Created with Sketch.

Ämne och perioder

Ta fram Tabell – Lärare och fältet Schemaram. För resurslärarna ska schemaramen vara tider då de ska kunna läggas ut på lektioner så om schemat även ska innefatta fritidstid ska det vara fritids öppettider som ska registreras här.

Skapa ämnen du önskar kunna använda i Tabell – Ämne om de inte redan finns ex. Resurs, Fritids

Om lärarna öppnar/stänger Fritids enligt ett rullande schema behöver man även skapa perioder för detta. 
Ta fram Formulär – Period. Skriv t.ex. P1 i fältet ID. Markera rutan Bortse från läsår om perioden inte ska ta hänsyn till de lovveckor som ligger i grundinställningarna.  Klicka sedan i fältet Datum/veckor och mata in t.ex. 34,38,42,46…. (vecka 34 är läsårets första vecka) Då blir var fjärde vecka vit och ingår i perioden. Välj 1:4 i fältet Kolumn. Kalla sedan nästa period P2 och mata in 35,39,43,47… i fältet Datum/veckor o.s.v. Välj 2:4 i fältet Kolumn. Fortsätt med P3 och P4 om det ska gå att rulla på fyra veckor.

Skapa lektioner med ex.  ämnet Resurs eller Fritids för de berörda lärarna. Lämna tomt i fältet Klass/grupp. För de lektioner som ska äga rum var fjärde vecka matar man in rätt periodbeteckning i fältet Period.

Anmärkning

Texten i lektionsrutan kan kompletteras med hjälp av en anmärkning. Det skulle kunna förtydliga vilken klass man ska stötta eller vilket ämne man ska vara resurs i. Den valda anmärkningen visas på alla schematyper. Anmärkningar registreras i förväg och passar därför när en viss notering förekommer på många lektioner.

  • Ta fram Tabell – Anmärkning. I fältet ID anges det som ska visas i lektionsrutan ex. 6A,Ma6A eller Fritids och i fältet Text under schemat skrivs ev.utförligare text som ska synas i schemafoten. 
  • Ta framEgenskaperför den lektion som ska få en anmärkning. På fliken Allmänt (övr) i lektionsformuläret finns ett fält där en anmärkning kan väljas.

Kommentar för inmatning av fri text

Ibland vill man ange ytterligare upplysningar på en lektion men själv välja på vilken schematyp det ska synas, till exempel vilken klass man ska gå till eller vilket ämne man ska stötta i. För en lärare kan det vara bra att veta att man får in en resurs och därför kan kommentaren Resurs skrivas in på lärarschemat. Man kan lösa detta genom inmatning av en kommentar. Först måste en inställning ändras så att programmet visar kommentaren i lektionsrutan.

  • VäljFormat – Lektionsruta – per schematyp.
  • Välj fliken för den schematyp det gäller, till exempel Lärare eller Klass.
  • Sätt markören sist i rutan Text i lektionsruta.Skriv ett mellanslag (OBS! Inte semikolon) och därefter texten #Kommentar. Välj OK.
  • Ta fram schemat med den lektion där kommentar ska visas.
  • Högerklicka på lektionen och välj Lektion – Kommentar. Skriv valfri kommentar i textrutan.
  • Samma kommentar kan matas in på flera lektioner samtidigt om mer än en lektion markeras i schemat.

 

Uppdaterad 25 januari 2023

Skriv ut