Blockläggning

Skriv ut

Block kan användas när lektionerna ska äga rum vid samma tidpunkt med elever från flera olika klasser och som ska delas upp i olika grupper, t.ex. språkval, elevens val eller individuellt val.

fill-color Created with Sketch.

• Registrera först grupperna i Tabell – Grupp.

• Om inte elever finns registrerade i schemat, måste Ingående klasser anges i grupptabellen. Ange de klasser som berörs i fältet Ingående klasser. Denna registrering avgör vilka klasscheman som lektionen visas på.

• Markera grupperna, högerklicka någonstans på det markerade området och välj Block. En dialogruta visas där blocknamnet kan registreras (t.ex. Språk7). Alternativet ”Bilda lektionsblock automatiskt” är förmarkerat.

• I tjänstefördelningen registreras en rad per grupp och lärare. Det gemensamma blocknamnet (t.ex. Språk7) visas i tjänstefördelningen i det beräknade fältet *Block när grupperna matas in.

• När lektioner skapas av tjänstefördelningsposterna, bildar lektionerna automatiskt ett block och kan placeras samtidigt.

• Det går att bryta ut vissa lektioner ur ett skapat block, om de till exempel ska placeras vid en avvikande tidpunkt mot resten av blocket. Högerklicka på blocket, välj Block – Dela block i två delar och markera den eller de lektioner som ska brytas ut.

Block kan även skapas direkt i schemat.

• Markera lektionerna i lapplådan (håll Ctrl-tangenten nere för att markera flera lektioner) eller i lektionstabellen. Högerklicka och välj Block - Bilda block.

• Välj om blocket ska se ut som det gör i lapplådan (”Behåll grafisk placering”), om lektionerna ska ha samma starttid eller om de ska ligga efter varandra. Det sistnämnda kan t.ex. vara aktuellt om två halvklassgrupper ska ha lektion i samma ämne efter varandra.

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut