Schemaläggning Klasslärare

Skriv ut

I Skola24 Schema kan flera användare arbeta samtidigt. Nedan finns en beskrivning av ett arbetssätt där huvudschemaläggaren har matat in alla grundförutsättningar och skapat lektioner från tjänstefördelningen.

fill-color Created with Sketch.

Huvudschemaläggaren placerar också lektioner som andra lärare än klassläraren ska ha och eventuellt också lektioner för lunch och rast, se nedan. Sedan kan klassläraren själv längduppdela sina lektioner och placera dem på lämpliga positioner.

Huvudschemaläggaren förutsätts ha:

• Skapat lektioner (via tjänstefördelning)

• Eventuellt registrerat annan schemaram än skolans för klassen (Tabell – Klass).

• Registrerat villkor för rast och lunch. Eventuellt skapat rast- och lunchlektioner

• Placerat och eventuellt låst lektioner som andra lärare än klassläraren ska ha (t.ex. idrott och slöjd).

• Registrerat klasslärarna med rollen schemaläggare (se manualen Schemaadministration som finns i Skola24 under Hjälp & dokumentation – Manualer).

imageiil.png

• Inaktiverat att vissa villkor återställs när en lektion placeras eller flyttas i schemat (Inställningar – Anpassa – Funktioner och menyer, fliken Undantag). När det gäller schemaläggning för de lägre årskurserna behöver man ofta undanta villkor för upprepat ämne och rastvillkor.

image1u1kh.png

Klassläraren kan nu göra detaljinställningar på lektionsnivå. Gör dessa undantag innan lektionen längduppdelas. De vanligaste undantagen är att lektioner med ämnet ska få äga rum flera gånger per dag och att lektioner ska kunna placeras utan rast emellan.
Högerklicka på lektionen, välj Egenskaper, fliken Undantag. Bocka för Ignorera – spärr för upprepat ämne om lektioner med ämnet ska kunna placeras flera gånger per dag. Bocka för rastvillkor om lektionerna ska kunna placeras utan rast emellan.

imagekwmq.png

Nu är det dags att dela upp lektionerna i lagom långa lektionspass. Högerklicka på lektionen och välj Lektion – Längduppdelning. Det finns tre metoder att längduppdela.

imageft4mep.png

Följ grundinställningen. Programmet längduppdelar så att lektionstiden blir helst 60 minuter och minst 40 minuter. Lektionerna delas i det här fallet upp i 4 lektioner, 3 lektioner som är 60 minuter långa och 1 som är 40 minuter lång.

imagepdfm.png

Ange själv antal lektionspass. Den 220 minuter långa lektionen delas upp i fem lektionspass, som är 40 respektive 45 minuter långa.

imagem29ds.png

Ange själv hur långa lektionerna ska bli. I exemplet till höger blir lektionerna 70, 70 och 80 minuter långa.

Det går att ändra längd på lektioner och sedan kontrollera att lektionslängden stämmer med tiden i tjänstefördelningen. För att ändra längden kan man dra i kanten på lektionen. När plus/minustecknet försvinner stämmer lektionslängden med den i tjänstefördelningen.

 

Uppdaterad 1 juni 2021

Skriv ut