Skola24 MobilApp - manual

Skriv ut

Skola24 MobilApp ger möjlighet att ta del av information från Skola24 utan att vara inloggad på en dator. Åtkomst sker via en mobilapp för enheter med Android (telefon eller surfplatta) eller iOS (iPhone, iPod eller iPad).


Skola24 MobilApp riktar sig till rollerna elev, lärare och förälder och gör det möjligt för användaren att se schemainformation och publicerade artiklar på startsidan i Skola24. Föräldrar och elever kan anmäla frånvaro och lärare kan rapportera frånvaro på sina lektioner.

fill-color Created with Sketch.

Inställningar

För att nyttja mobilappen krävs licens för ”Skola24 MobilApp”, vilken aktiveras vid leverans. 

Kommunadministratören aktiverar på skolnivå vilka roller som ska få åtkomst till appen. Detta görs i Skola24 under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola. Roller som kan använda mobilappen är lärare, elev och förälder. För samtliga användare krävs ett aktivt inloggningskonto i Skola24, med användarnamn och lösenord.

Skoladministratören kan aktivera inställningar som ger rollerna Förälder och Elev möjlighet att använda mobilappen för att anmäla frånvaro.

imagevtby4.png

Användning av appen

Skola24 MobilApp är kostnadsfri för användaren och laddas ner via de funktioner som normalt används för nedladdning av appar. Appen hittas enklast genom att söka på Skola24 i respektive appbutik. 

- Logga in

Logga in i mobilappen genom att välja domän. Domännamnet är i allmänhet ett kommunnamn eller namnet på en friskola eller friskolekoncern.
Användarnamn och lösenord är samma som till användarens konto i Skola24. Inloggningsuppgifterna förblir lagrade i telefonen till dess att användaren själv väljer att logga ut från appen. Om man vill se information i en annan domän måste man logga ut så att ny domän kan väljas.
Observera att åtkomst till information i mobilappen är beroende av inställningar för respektive skola, se avsnittet Inställningar. Appen finns på två språk, svenska och engelska. Inställningen följer telefonens språkinställning.

- Menyer

Följande menyalternativ finns i appen:

  • Schema
  • Artiklar
  • Frånvaroanmälan
  • Om
  • Logga ut

Schema

Skola24 MobilApp utgår från schemat vilket är appens startvy. Om lärare eller elev har undervisning på fler än en skola visas schemat sammanslaget i ett schema. Kombinationen av rollerna förälder och elev har alltid åtskilda scheman.
För förälder med flera barn eller roller växlas schema med symbolen längst upp till höger. När en elev blir myndig stängs föräldrars behörighet automatiskt av för
eleven i fråga.

imageuvfsg.png

 

Frånvarorapportering för lärare

Rapportering av frånvaro kan göras både i Skola24 och med Skola24 MobilApp. För att lärare ska kunna rapporera frånvaro måste funktionen vara påslagen för skolan. Det går rapportera frånvaro maximalt två veckor tillbaka.

imagew6neq.png

imageg9q3.png

 

Frånvaroanmälan för elev och förälder

Om skolan har funktionspaket Frånvaro kan frånvaroanmälan göras av elev eller förälder beroende på inställningar för skolan.

imagelyuei.png

Vyn visar aktuella frånvaroanmälningar för aktuell vecka samt ev. kommande
anmälningar framåt i tiden.

imagexjksh.png

image051y6.png

 

Uppdaterad 2 juni 2021

Skriv ut