Skola24 MobilApp för Lärare (blå app) - manual

Skriv ut

Skola24 MobilApp ger möjlighet att ta del av information från Skola24 utan att vara inloggad på en dator. Åtkomst sker via en mobilapp för enheter med Android (telefon eller surfplatta) eller iOS (iPhone, iPod eller iPad).

 

Skola24 MobilApp riktar sig till rollen lärare och gör det möjligt för användaren att se schemainformation samt möjlighet att rapportera frånvaro på sina lektioner.

fill-color Created with Sketch.

Inställningar

För att nyttja Skola24 MobilApp krävs licens för ”Skola24 MobilApp”, vilken aktiveras vid leverans. 

Kommunadministratören aktiverar på skolnivå vilka roller som ska få åtkomst till appen. Detta görs i Skola24 under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola. Roller som kan använda mobilappen är lärare, elev och förälder, men vår rekommendation är att man aktiverar appen enbart för lärare. För föräldrar och elever rekommenderar vi appen Skola24 (grön cirkel på vit bakgrund med siffrorna 24 i). För inloggning i Skola24 MobilApp krävs ett aktivt användarkonto i Skola24, inloggning sker endast med användarnamn och lösenord.

Skoladministratören kan aktivera inställningar som ger rollerna Förälder och Elev möjlighet att använda Skola24 MobilApp för att anmäla frånvaro. OBS! Inställningarna i Grundinställningar för skola rör inte appen Skola24 (den gröna appen). "Förälder/Elev har rättighet att anmäla frånvaro i Skola24 MobilApp" behöver med andra ord inte vara ibockad för att funktionen ska finnas tillgänglig i appen Skola24. Vår rekommendation är att rutan inte är markerad för att föräldrar och myndiga elever ska styras över till rätt app. 

imagevtby4.png

Användning av appen

Skola24 MobilApp är kostnadsfri för användaren och laddas ner via de funktioner som normalt används för nedladdning av appar. Appen hittas enklast genom att söka på Skola24 i respektive appbutik. 

- Logga in

Logga in i mobilappen genom att välja domän. Domännamnet är i allmänhet ett kommunnamn eller namnet på en friskola eller friskolekoncern.
Användarnamn och lösenord är samma som till användarens konto i Skola24. Inloggningsuppgifterna förblir lagrade i telefonen till dess att användaren själv väljer att logga ut från appen. Om man vill se information i en annan domän måste man logga ut så att ny domän kan väljas.
Observera att åtkomst till information i mobilappen är beroende av inställningar för respektive skola, se avsnittet Inställningar. Appen finns på två språk, svenska och engelska. Inställningen följer telefonens språkinställning.

- Menyer

Följande menyalternativ finns i appen:

  • Schema
  • (Artiklar - funktionen används inte längre)
  • (Frånvaroanmälan - ej för lärare)
  • Om
  • Logga ut
    imagey2cfd.png

Schema

Skola24 MobilApp utgår från schemat vilket är appens startvy. Om läraren har undervisning på fler än en skola visas schemat sammanslaget i samma vy. 

 

Frånvarorapportering för lärare

Rapportering av frånvaro kan göras både i Skola24 och med Skola24 MobilApp. För att lärare ska kunna rapporera frånvaro måste funktionen vara påslagen för skolan. Det går rapportera frånvaro maximalt två veckor tillbaka.

imagew6neq.png

imageg9q3.png

 

 

 

Uppdaterad 21 oktober 2022

Skriv ut