Fel vid publicering - gör schemat publicerbart

Skriv ut

Ett vanlig fel då ett nytt schema för kommande läsår ska publiceras är att detta meddelande visas vid publicering. 

image0n3wf.png

fill-color Created with Sketch.

Följ textinstruktionen här nedanför eller tryck på denna länk för att se en instruktionsfilm.

OBS! Du behöver ha en administratörsroll för att kunna göra ändringen.

  1. I Skola24 - tryck på Administration - Administration - fliken Schema/Lokal och sen på raden Scheman.
    image3wzn4.png
  2. Tabellen visar skolans alla registrerade scheman. Kolumnen Får publiceras till Skola24 anger vilket schema som får publiceras till Skola24. Två olika scheman med denna markering får inte ha överlappande giltighetstid.
    image8x42i.png
  3. Avmarkera först på raden för det "gamla" schemat och tryck på Spara uppe till höger.
  4. Markera därefter rutan på raden för det nya schemat du vill publicera och tryck på Spara.
  5. Datumen för schemats giltighetstid får inte överstiga 12 månader och dagens datum måste finnas inom giltighetstiden.

Uppdaterad 19 juni 2023

Skriv ut