Skoldagarna 2023

Huvudtema för årets Skoldagar var Frånvaro, med infallsvinklar från data och AI till konkreta projekt från verksamheter ute i kommunerna.

 

Det är viktigt att vi samarbetar för att förebygga och hantera skolfrånvaro i tid för att minimera negativa konsekvenser och säkerställa att elever får en ordentlig utbildning och stöd. Frånvaro i skolan är en nationell utmaning och komplex. Frånvaro ger sämre skolprestationer, som i sin tur leder till ökade kunskapsklyftor. För eleven kan det innebära nedskruvad självkänsla och motivation. I längden kan det leda till social isolering och att viktiga förberedelser inför framtiden saknas. Vårt event Skoldagarna avhandlade i år huvudämnet Frånvaro, men från vinklar som data. För Skola24 brinner vi för detta viktiga ämne, och Skoldagarna 2023 blev plattformen där vi slöt upp med kunder, partners och föreläsare kring ämnet. 

Bygg din egen frånvaroutbildning

 

Kursen Frånvaro Fördjupning är ett utbildningsupplägg som består av ett antal olika delar, block. Utifrån dessa block sätter ni samman er egen utbildning, helt utifrån era behov.

 

​Blocken är indelade i tre olika delar; Få ut det mesta av Skola24, Fördjupning samt Workshop. Förbättra ert arbete med importer, hjälp lärarna att använda systemet på bästa sätt, arbeta mer effektivt med era sammanställningar eller djuparbeta med att vända frånvaro till närvaro under en anpassad workshop. 

NYHET | Utökade meddelanden

squiqqly Created with Sketch.

Frånvaro i kombination med Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Nu lanserar vi Utökade meddelanden, ett tillval till Skola24 Frånvaro som gör det möjligt för skolan att aktivera SMS som utskicksmetod för flera typer av meddelanden.