Lärare slutar

Skriv ut

Om en lärare ska ersättas med en ny lärare kan man göra på i princip två olika sätt.

1. Om en lärare slutar under pågående läsår ska den nya läraren registreras på en ny rad i lärartabellen. I tjänstefördelningen kan den nya signaturen läggas in på de poster som ska byta lärare, eventuellt efter att dessa först har delats upp på olika veckor, se nedan. OBS! Det är inte lämpligt att byta personuppgifter i lärartabellen. Detta innebär att hela läsårets tjänst överförs till den nya läraren, vilket blir missvisande eftersom man inte får någon kontroll av hur många timmar under läsåret som faller på den gamla resp. den nya läraren. För användare av bland annat övriga funktionsområden i Skola24 är det alltid fel att på detta sätt byta identitet för en lärare. Ändringen överförs till Skola24-plattformen och den ursprungliga lärarens registreringar bokförs på den nya läraren. Motsvarande gäller för användare av vissa andra leverantörers elevregister.

2. Den här metoden ska alltid användas om man har registrerat en fiktiv lärarsignatur för en vakant tjänst, men endast då: När tjänsten tillsätts byter man ut personuppgifterna i tabellen genom att ta fram lärartabellen och helt enkelt byta bl.a. signatur och namn på den fiktive läraren. Ändringen överförs automatiskt till lektioner mm.

Man kan föra över hela tjänstefördelningsposter till nya lärare men programmet räknar då inte rätt på den tid som varje lärare gör. Följande metoder kan användas då man vill ha en korrekt beräkning av undervisningstiden för varje lärare.

fill-color Created with Sketch.

Metod 1

• Välj Tabell - Lärare och registrera den nya läraren, om inte all undervisning ska tas över av lärare som redan finns på skolan.

• Välj Tabell – Tjänstefördelning och filtrera fram de poster som berör den gamla läraren.

• Högerklicka på en rad i taget och välj Byt lärare del av läsår.

• Ange den nya läraren och vilken period eller vilka veckor som läraren ska ta över undervisningen.

Denna metod fungerar inte på tjänstefördelningsposter med ersättningsrad eller med mer än en lärare. I dessa fall hänvisar vi till metoderna nedan.

Metod 2

• Välj Tabell - Lärare och registrera den nya läraren, om inte all undervisning ska tas över av lärare som redan finns på skolan.

• Ta fram schemat för den lärare som slutar. Markera alla lektionerna (Ctrl-A).

• Klicka höger musknapp och välj Period/vecka - Klipp ut veckor. Ange de veckor som återstår av läsåret.

• Ta fram schemat för en av de veckor som klipptes ut i det grafiska schemat för den lärare som slutar. Markera alla lektioner med Ctrl-A eller, om olika lärare ska ta över undervisningen, markera de lektioner som ska tas över av samma lärare. Klicka med höger musknapp, klicka på Sök och välj lärare, välj Nästa. (Om block finns bland lärarens lektioner måste man först välja vilken del av blocket som ska ändras). Klicka på den lärare som ska ta över undervisningen.

• För att få en korrekt beräkning av tjänstefördelningstiden måste man skapa tjänstefördelningsrader av de lektioner som skapades i föregående moment. Markera alla lektioner, klicka med höger musknapp, välj Tjänstefördelning – Skapa tjänstefördelning, klicka Ja på frågan: ”Skapa tjänstefördelning av lektioner?”.

Metod 3

• Välj Tabell - Lärare och registrera den nya läraren, om inte all undervisning ska tas över av lärare som redan finns på skolan.

• Ta fram schemat för den lärare som slutar. Markera alla lektionerna (Ctrl-A).

• Klicka höger musknapp och välj Period/vecka - Klipp ut veckor. Ange de veckor som återstår av läsåret.

• Ta fram Tabell - Lektion och mata in filter för den lärare som slutar och för de veckor du klippte ut (i fältet Veckor).

• Byt signatur på alla lektioner.

• Byt filter och mata in filter för den nya läraren. Markera alla lektioner (Ctrl-A) som den nya läraren fick, klicka med höger musknapp och välj Tjänstefördelning - Skapa tjänstefördelning.
Ta fram Tabell - Tjänstefördelning och kontrollera resultatet.

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut