Schema för lärare på fritids

Skriv ut

För att de lärare som arbetar på Fritidshem ska kunna få ett schema behöver man göra följande:
Ta fram Tabell – Lärare och fältet Schemaram. För fritidslärarna ska schemaramen vara Fritids öppettider

fill-color Created with Sketch.

Skapa ämnet Fritids i Tabell – Ämne.
Om lärarna öppnar/stänger Fritids enligt ett rullande schema behöver man även skapa perioder för detta. I detta exempel arbetar lärarna sent på fredagar var fjärde fredag.
Ta fram Formulär – Period. Skriv t.ex. P1 i fältet ID. Klicka sedan i fältet Datum/veckor och mata in t.ex. 34-23:4 (vecka 34 är läsårets första vecka och vecka 23 är läsårets sista vecka). Då blir var fjärde vecka vit och ingår i perioden. Välj 1:4 i fältet Kolumn. Kalla sedan nästa period P2 och mata in 35-23:4 i fältet Datum/veckor o.s.v. Välj 2:4 i fältet Kolumn.
Skapa lektioner med ämnet Fritids för de berörda lärarna. Lämna tomt i fältet Klass/grupp. För de lektioner som ska äga rum var fjärde vecka matar man in rätt periodbeteckning i fältet Period.

Uppdaterad 17 juli 2020

Skriv ut