Schema för lärare på fritids

Skriv ut

För att de lärare som arbetar på Fritidshem ska kunna få ett schema behöver man göra följande:
Ta fram Tabell – Lärare och fältet Schemaram. För fritidslärarna ska schemaramen vara Fritids öppettider

fill-color Created with Sketch.

image1t4r.png

Om lärarna öppnar/stänger Fritids enligt ett rullande schema behöver man även skapa perioder för detta. I följande exempel arbetar lärarna sent på fredagar var fjärde vecka.

Ta fram Formulär – Period.  Skriv t.ex. P1 i fältet ID. Bocka i Bortse från läsår. Klicka sedan i fältet Datum/veckor och mata in t.ex. 34-23:4 (vecka 34 är läsårets första vecka och vecka 23 är läsårets sista vecka). Justera manuellt för att det ska bli var 4:e vecka. Då blir var fjärde vecka vit/gul (gul för de dagar som ej ingår i ordinarie läsår) och ingår i perioden. Välj 1:4 i fältet Kolumn. Kalla sedan nästa period P2 och mata in 35-23:4 i fältet Datum/veckor och justera manuellt. Välj 2:4 i fältet Kolumn. Upprepa med resterande perioder. Det går även att skriva in veckorna  i fältet Datum/veckor: 34,38,42...
image5jvub.png

Skapa ämnet Fritids i Tabell – Ämne.
Skapa lektioner med ämnet Fritids för de berörda lärarna. Lämna tomt i fältet Klass/grupp. För de lektioner som ska äga rum var fjärde vecka matar man in rätt periodbeteckning i fältet Period.
imagefk3gk.png

Resurspersonal

Om lärare på fritids även ska vara resurspersoner in mot skolan kan man använda två möjligheter att få detta att synas på schemat utan att det finns någon koppling till gruppen (om de ej ska vara ansvariga för rapporteringen eller endast är med del av lektion).

Alternativ 1.
Gå till Tabell-Anmärkning och registrera de ID som ska användas. Ex. 1A, 1B, Ma4b, Resurs
Önskas förklaring till anmärkningen kan man fylla i Text under schemat. Texten visas då i schemafoten vid utskrift av ett schema där anmärkningen förekommer.

Högerklicka på aktuell lektion och välj egenskaper. Gå till fliken Allmänt (övr) och välj i scrollistan på Anmärkning vilket ID som önskas. I detta exempel ser Fritidspedagog (FP) att resurstiden är i 4B.
image4rce8.png
imageblo6q.png
Motsvarande kan man göra på ordinarie lektion för 4B om man önskar att detta ska synas på för klassen och kopplad lärare. Där kan man istället välja Resurs i scrollistan för att kunna se vilka lektioner som är förstärkta med en resurs.

Alternativ 2
Ta upp formuläret för lektionen genom att högerklicka och välja egenskaper. Gå till Allmänt (övr) och skriv önskad text i Kommentarsfältet.

image78fgf.png

För att detta sedan ska synas på schemat går man till Format-Lektionsruta-Per schematyp.

imagexupy.png

Här väljer man flik, beroende på vilken typ av schema det ska synas på. I detta fall är Lärare valt, vilket gör att allt som skrivs i kommentarfälten i schemat framöver kommer synas på lektionsrutan i lärarscheman efter att #Kommentar skrivs in på raden. Vill man att samma text ska synas på klasscheman ska man välja fliken Klass och skriva #Kommentar efter den text som redan finns i fältet.

imagei26o.png

Anmärkningen slår igenom på alla schematypen medans man på Kommentar kan välja vilken schematyp man önskar synliggöra informationen.

Uppdaterad 24 februari 2023

Skriv ut