Appen Skola24 - Förälder/elev

Skriv ut

I appen Skola24 kan du som är elev eller vårdnadshavare se schemat samt anmäla frånvaro. Appen finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar appar.

image.png

fill-color Created with Sketch.

Inloggning

Har du rollen elev eller vårdnadshavare i Skola24 kan du logga in i appen Skola24. Inloggningsmetod väljs vid ingång och inloggning kan ske genom en av följande metoder. 

  • Skola24 användarkonto med användarnamn och lösenord
  • Skola24 Schema-ID för elev
  • Extern inloggning (SSO)

 

1. Skola24 Användarkonto

Använd samma användarnamn och lösenord som du använder till webbtjänsten. Uppgifterna skapar du själv genom det e-postmeddelande med aktiveringskod som skolan skickat till dig. Om du inte har fått ett sådant mejl och saknar inloggningsuppgifter, kontakta skolan.

Har du inlogg via BankID i webbgränssnittet, men den inte fungerar för appen (vilket är en möjlig inställning för skolan), kan du skapa användarnamn och lösenord via länken ”Aktivera konto för Skola24 MobilApp” på inloggningssidan för Skola24 webb. Gå till adressen www.skola24.se och välj ett alternativ av din kommuns/friskolekoncerns namn i listan som inte automatiskt omdirigerar dig till BankID-inloggningen. Du kan behöva pröva dig fram då dessa kan se olika ut för olika domäner, men har aldrig ändelsen -sso/-eid eller dylikt. Har du valt rätt kommer du fram till en sida med inmatningsbara fält för användaruppgifter samt en klickbar länk för att skapa konto för Skola24 MobilApp.

För att kunna skapa användaruppgifter för appen måste du ha en e-postadress registrerad i Skola24.

Sökväg: Logga in på [domännamn].skola24.se. [domännamn] ersätts av namnet på kommunen/friskolekoncernen som skolan tillhör. Gå till Mina inställningar (kvartsfiguren uppe till höger vid ditt namn) – Mina uppgifter - E-postadress – ändra.

Verifiera sedan e-postadressen i det e-postmeddelande du får.

2. Skola24 Schema-ID för elev

Detta är en förenklad typ av inloggning som enbart ger tillgång till elevens schema och som skolan kan välja att använda. Skriv in det ID för schemavisare som du fått av skolan.

Som förälder kan du hitta den i Mina inställningar.

Sökväg: Logga in på [domännamn].skola24.se. [domännamn] ersätts av namnet på kommunen/friskolekoncernen som skolan tillhör. Gå till Mina inställningar (kvartsfiguren uppe till höger vid ditt namn) – Mina uppgifter-Mina barn, på barnets rad, SchemaID:

3. Extern inloggning (SSO)

Om domänen är förberedd för BankID-inloggning i appen finns den att välja under inloggningsalternativet Extern inloggning.

Schema

Är du registrerad som vårdnadshavare till flera barn i samma domän har du möjlighet att se deras schema samtidigt eller var för sig. Tryck på + uppe i vänster hörn för att ställa in vilket/vilka barns schema du vill se på skärmen.

Drag med fingret åt höger eller vänster över skärmen för att byta dag i schemat.

Anmäla frånvaro

Vid Anmäla frånvaro väljer man:

  1. Barn
  2. Anledning
  3. Del av dag, i så fall även tid
  4. Från datum.
  5. Till datum
  6. Spara

Man kan se Aktuella, Kommande och Föregående Frånvaroanmälningar. Behörigheten att anmäla frånvaro, möjligheten att välja anledningar samt hur lång tid i förväg det kan göras styrs av skolans inställningar.

Meddelande

Beroende av skolans inställningar kan ett bekräftelsemeddelande skickas till vårdnadshavare vid en frånvaroanmälan. Detta meddelande kan du välja om du vill få skickat till dig eller inte.

Logga in på [domännamn].skola24.se, där [domännamn] ersätts av namnet på kommunen/friskolekoncernen som skolan tillhör. Gå till Mina inställningar (figuren uppe till höger vid ditt namn). Välj Meddelande och bocka ur de aviseringar du inte önskar.

 

 

Uppdaterad 24 februari 2021

Skriv ut