Lösenord för elevschema

Skriv ut

Schemat för enskilda elever kan visas i Schemavisaren. Flera valmöjligheter finns när det gäller hur användaren kommer åt ett visst schema. Elevens schema visas i Schemavisaren efter inmatning av det som är elevens ”ID för Schemavisare” i rutan för fritextsökning. Som ”ID för schemavisare” är det möjligt att använda elevens signatur eller ett unikt lösenord. Den säkraste metoden är personliga lösenord som genereras i Skola24 Schema för varje elev.

fill-color Created with Sketch.

Inställningar

Det elev-ID som genereras av Skola24 Schema följer något av ett antal valbara mönster. Det går att välja mellan Elevens ID (oftast personnummer), Klass och signatur, enbart Signatur eller ett slumpmässigt genererat Lösenord. Signaturer kan skapas automatiskt, men det är även möjligt att mata in helt valfria signaturer för eleverna. Automatiskt skapade (beräknade) signaturer består av ett valbart antal tecken (2 – 6) som inleder elevens föroch efternamn.
I Tabell – Elev finns kolumnerna Signatur, Lösenord och ID för schemavisare. Kolumnen Signatur används om man vill lägga in en valfri signatur för en elev, t.ex. om den automatiskt genererade skulle ge en olämplig okstavskombination.
Kolumnen Lösenord är möjlig att ändra manuellt. Om det automatgenererade värdet raderas skapas automatiskt ett nytt slumpmässigt lösenord för eleven. Ett alternativ är att kopiera in elevernas lösenord för de inloggningskonton de har i skolans nätverk.

Inställningar-Anpassa-Elevsignatur.PNG

Tabell-Elev.png

Information om lösenord

Eftersom lösenorden inte går att lista ut måste elever och vårdnadshavare få kännedom om vilket
ID för schemavisare de ska använda. Även skolpersonal kan behöva komma åt personliga scheman
för elever.

För elever och föräldrar

Elever kan se sitt ID för schemavisare i Skola24 under Inställningar – Mina inställningar.
Föräldrar hittar lösenordet för sina barn via registerutdraget som finns under
Inställningar – Mina inställningar, och länken Registerutdrag.

Inställningar.PNG

För skolpersonal

Under Administration – Elevinformation kan mentorer, kanslister och skoladministratörer hitta
registerutdrag och därmed även ID för schemavisare för de elever de har behörighet till.

Administration-Elevinformation.PNG

För skoladministratören

Under Administration – Elever finns lösenorden synliga i kolumnen ”Elev id för Schemavisare”. Från
tabellen är det möjligt att kopiera uppgifter via klipplådan. Vyn är tillgänglig för personer med
rollen skoladministratör. Notera att det är även är möjligt att välja att vissa elevers scheman inte
ska visas i Schemavisaren.

Administration-Elever.PNG

Skoladministratören kan även se registerutdraget för en enskild elev genom att välja
Inställningar – Registerutdrag. I rutan anges elevens personnummer.

Inställningar- Registerutdrag.PNG

 

Uppdaterad 13 september 2019

Skriv ut