Lösenord för elevschema

Skriv ut

Schemat för enskilda elever kan visas i Schemavisaren. Flera valmöjligheter finns när det gäller hur användaren kommer åt ett visst schema. Elevens schema visas i Schemavisaren efter inmatning av det som är elevens ”ID för Schemavisare” i rutan för fritextsökning. Som ”ID för schemavisare” är det möjligt att använda elevens signatur eller ett unikt lösenord. Den säkraste metoden är personliga lösenord som genereras i Skola24 Schema för varje elev.

 

Med hjälp av ID för schemavisare går det även att logga in i appen Skola24. Detta är dock en förenklad typ av inloggning som enbart ger tillgång till elevens schema och som bara går att använda om skolan inte har låst schemavisaren till endast inloggade användare.

imagebfiwq.png

fill-color Created with Sketch.

Inställningar

Det elev-ID som genereras av Skola24 Schema följer något av ett antal valbara mönster. Det går att välja mellan Elevens ID (oftast personnummer), Klass och signatur, enbart Signatur eller ett slumpmässigt genererat Lösenord. Observera att "Elevens ID" inte kan användas i de fall då ID-kolumnen innehåller personnummer. 

Signaturer kan skapas automatiskt, men det är även möjligt att mata in helt valfria signaturer för eleverna. Automatiskt skapade (beräknade) signaturer består av ett valbart antal tecken (2 – 6) som inleder elevens för- och efternamn.
I Tabell – Elev finns kolumnerna Signatur, Lösenord och ID för schemavisare. Kolumnen Signatur används om man vill lägga in en valfri signatur för en elev, t.ex. om den automatiskt genererade skulle ge en olämplig bokstavskombination.
Kolumnen Lösenord är möjlig att ändra manuellt. Om det automatgenererade värdet raderas skapas automatiskt ett nytt slumpmässigt lösenord för eleven. Ett alternativ är att kopiera in elevernas användarnamn eller lösenord för de inloggningskonton de har i skolans nätverk.

imagel35d.png

image6ayc9.png

Information om lösenord

Eftersom lösenorden vanligen inte går att lista ut måste elever och vårdnadshavare få kännedom om vilket ID för schemavisare de ska använda. Även skolpersonal kan behöva komma åt personliga scheman för elever.

För föräldrar

Föräldrar hittar lösenordet för sina barn genom att öppna Mina inställningar som nås genom att trycka på den lilla figuren med sitt egen namn under, längst upp till höger på sidan. 

imagebq0j.png

För skolpersonal

Via funktionen Elevinformation kan ansvariga lärare, kanslister och skoladministratörer hitta ID för schemavisare för de elever de har behörighet till.

imagejdeee.png

För skoladministratören

Under Administration – Administration - Elever finns lösenorden synliga i kolumnen ”Elev id för Schemavisare”. Från tabellen är det möjligt att kopiera uppgifter via klipplådan. Vyn är tillgänglig för personer med rollen Skoladministratör. Notera att det är även är möjligt att välja att vissa elevers scheman inte ska visas i Schemavisaren.

image7kjkq.png

Via funktionen Registerutdrag kan Skoladministratören se en enskild elevs ID för schemavisare. Man når funktionen genom att välja Sammanställningar - Sammanställningar, fliken Listor och sen Registerutdrag. I rutan anges elevens personnummer.

imaget4j8.png

Uppdaterad 6 april 2023

Skriv ut