Appen Skola24 för Förälder/Elev – Instruktion till huvudman och kommunadministratör

Skriv ut

Appen Skola24 (vit bakgrundsfärg med 24 i en grön cirkel) fungerar i allt väsentligt som webbtjänsten Skola24 och följer dess inställningar. Alla personer som har rollen elev och/eller förälder i Skola24 kan logga in i appen Skola24. Lärare hänvisas fortsatt till den blåfärgade Skola24 Mobilapp.

Vårdnadshavare och elev kan se schema samt anmäla frånvaro, utifrån skolans inställningar.

En manual för vårdnadshavare och elever finns HÄR.

Screenshot_20200929-104636_Google Play Store.jpg

fill-color Created with Sketch.

Inloggning

Inloggningsmetod väljs av användaren vid ingång. Följande alternativ kan väljas:

Skola24 Användarkonto

Logga in med det användarnamn och lösenord som även används vid inloggning i Skola24 webb.

Skola24 Schema-ID för elev

Skriv in elevens ID för schemavisare. Detta är en förenklad typ av inloggning som enbart ger tillgång till elevens schema och som bara går att använda om skolan inte har låst schemavisaren till endast inloggade användare.

Extern inloggning (SSO)

Alternativet är endast tillgängligt för de kunder som redan har SSO-inloggning i Skola24. För att metoden även ska fungera för appen behöver en kontakt tas med Skola24. Om domänen är förberedd för BankID-inloggning i appen finns den att välja under inloggningsalternativet Extern inloggning.

 

blobid10.png

 

Om extern inloggning inte är förberedd för en SSO-domän kan användaren skapa användarnamn och lösenord för appen via länken ”Aktivera konto för Skola24 MobilApp” på inloggningssidan för domänen på webben. Användaren måste för detta ha en e-postadress registrerad i Skola24.

 

I det fall användaren nyttjar Schema-ID för elev som inloggningsmetod gäller skolans inställningar för att dölja elevers schema i schemavisaren även appen. Om någon av nedanstående inställningar säger att det inte ska gå att komma åt en elevs schema i schemavisaren måste användaren logga in med någon av de två andra metoderna för att se ett elevschema i appen:

 • Administration – Administration (fliken Användare) - Elever - Dölj individuellt schema
 • Grundinställningar för skola: fliken Schema/resurs. Följande måste vara aktiverat för att elevschema ska gå att nå via den förenklade inloggningen med Elev-ID i appen:
  • Aktivera åtkomst utan inloggning (kommunadministratörsroll krävs)
  • Elevschema tillgängligt via fritextfält.

Inställningar

Följande inställningar har betydelse för appen Skola24:

Behörighet att frånvaroanmäla via appen

 • Förälder har rättighet att anmäla frånvaro
 • Elev har rättighet att anmäla frånvaro
  • Avstängd
  • Aktiverad
  • Myndig elev

Appen Skola24 följer samma inställningar för åtkomst och behörighet för föräldrar och elever som webbtjänsten Skola24. Observera att de inställningar som rör Skola24 MobilApp i Inställningar – Grundinställningar för skola endast gäller den äldre, blå, mobilappen. De har ingen som helst påverkan på den nyare appen Skola24.

Sökväg: Administration-Inställningar- Grundinställningar för skola - Frånvaro

Frånvaroanledningar:

 • Valbar för förälder
 • Valbar för elev

De anledningar som förälder/elev kan välja vid frånvaroanmälan i appen är de anledningar som är markerade som valbara för förälder/elev.

Sökväg: Administration-Administration-(fliken Frånvaro/Närvaro) - Frånvaroanledningar

Administrera möjliga inloggningsvägar:

 • Inloggningsportal, fält med följande möjliga alternativ:
 • Skola24, för Användarnamn och lösenord
 • Annan, för SSO

Om endast Annan är vald som inloggningsportal kan användaren enbart logga in via BankID både i webbtjänsten och i appen. Om endast Skola24 är vald som inloggningsportal kan användaren enbart logga in med användarnamn och lösenord.

Sökväg: Administration-Administration- (fliken Användare) -Användare/Kontohantering (Personer)

 

Uppdaterad 30 maj 2023

Skriv ut