Serieändring av gruppnamn

Skriv ut

Vid terminsskifte kan det finnas behov av att ändra beteckningar på grupper i ett redan färdigt schema.

Film Serieändring av gruppnamn

fill-color Created with Sketch.

Gör så här:

• Markera i Tabell – Grupp de aktuella raderna som ska namnändras.

• Håll ned Ctrl-knappen och klicka på rubriken ID (grupp). Formuläret nedan visas.

imagew0ek.png

• Bocka för Ersätt del av text.

• Ange vilken text som ska ersättas och den nya texten.

• Klicka på OK.

• Dialogrutan ”Nytt värde skrivs i markerade rader. Är du säker?” visas.

• Klicka Ja.

imagegnf7g.png

Uppdaterad 27 december 2022

Skriv ut