Elev i Skola24 Frånvaro

Skriv ut

Välkommen som elev i Skola24! Här nedanför finns information om olika funktioner som finns för dig i Skola24.  Som omyndig elev kan du se ditt schema i Schemavisaren och ta del av din frånvaro. Som myndig elev kan du även anmäla din frånvaro, om skolan har gjort den inställningen. Längre ner på sidan, under rubriken Myndig elev, beskrivs de funktioner du får tillgång till den dagen du blir myndig.

fill-color Created with Sketch.

Schemavisaren

Ditt personliga schema kommer du åt genom att logga in på Skola24 och trycka på brickan Schemavisare. 

Bild som visar vart man klickar för att nå schemavisaren

Beronde på vad din skola valt för inställningar för Schemavisaren kan det även gå att se scheman för ex. klasser, lärare och salar. 

 Utförligare information om inställningar och funktioner finns att läsa i manualen förSchemavisaren.

Frånvaro

För att se din anmälda frånvaro går du till Frånvaro – Anmäla frånvaro.  

Bild visar hur man kommer till Anmäla frånvaro

I vyn som öppnas kan du se anmälningar som gäller aktuell vecka, kommande veckor och föregående veckor. 

Grafisk översikt

För att se en grafisk översikt över din frånvaro går du till Översikt – Elev/Klass-bild och trycker sen på Grafisk översikt.

Bild visar hur man kommer till grafisk översikt

Grafisk översikt

En vitfärgad lektion betyder att du varit närvarande och att lektionen är rapporterad. Polkagrisfärgade lektioner är ännu inte rapporterade av läraren. Orange färg betyder att du varit frånvarande med en giltig anledning och röd färg att du varit frånvarande med en ogiltig anledning. 

Ändra kontaktuppgifter

Om skolan har tillåtit att inloggade användare ska kunna ändra sina kontaktuppgifter görs det genom att trycka på sitt namn uppe i högra hörnet.

Användarens namn leder till kontaktuppgifter

Då dyker ett fönster upp där du har möjligheter att ändra  e-post, mobilnummer och lösenord.

Visar var man ändrar kontaktuppgifter

Myndig elev

Behörighet vuxenkontakt

När du blir myndig stängs dina vårdnadshavares behörighet automatiskt av. Du kan ge dem fortsatt behörighet genom att gå in på Översikt – Elev/Klass-bild – Behörighet vuxenkontakt. Bocka i rutan till höger om vårdnadshavarens namn för att ge behörighet. 

Rutan som ska bockas i för att ge föräldrar tillgång till myndiga elevers konto

Anmäla frånvaro

Om din skola valt att myndiga elever ska ha möjlighet att anmäla frånvaro finns det flera sätt att göra det på. Det går dels att göra via en webbläsare och inloggning i Skola24 men det finns också möjlighet att använda appen Skola24. Appen finns att ladda ner i App store och Google play.
Bild som visar hur appen ser ut i Appstore
  Instruktioner för appen

Om du väljer att logga in i Skola24 trycker du på brickan Anmäla frånvaro på startsidan för att skapa din anmälan. Det går även att via vänstermenyn trycka på Anmäla frånvaro.

Bild som visar var man Anmäler frånvaro

 Se filmen här för att se hur en frånvaroanmälan skapas. OBS! Filmen är egentligen riktad till vårdnadshavare men funktionerna är samma för dig som elev.

 

Uppdaterad 3 juli 2024

Skriv ut