Checklista Ledighetsansökan

Skriv ut

Denna checklista är riktad till dig som jobbar som kommun- eller skoladministratör och har fått i uppdrag att starta i gång funktionen Skola24 Ledighetsansökan för en eller flera skolor i din verksamhet. Checklistan består av de olika steg som måste genomföras och vilken användarroll som krävs. 

fill-color Created with Sketch.

 

Åtgärd

Roll

Vad?

Aktivering av licens

Kommunadministratör   

Maila till support@skola24.com

1. E-post som aviseringssätt

Kommun- eller skoladministratör

Säkerställ att E-post är valt som aviseringssätt via Administration - Inställningar - Meddelande

imagei9vtk.png

Nedanstående inställningar (nr. 2-6) nås via Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola och fliken Ledighetsansökan.

2. Samtycke föräldrar

Kommun- eller skoladministratör

Aktivering av samtycke innebär att samtliga föräldrar som är kopplade till eleven måste samtycka innan ansökan hamnar på skolan.

imagey8c5.png

3. Dagar för beslut av lärare

Kommun- eller skoladministratör

Antal dagar som en ansvarig lärare får fatta beslut kring ledighet.

imagezcm.png

4. Antal dagar i förväg

Kommun- eller skoladministratör

Antal dagar i förväg som en ansökan måste registreras.

imager52gd.png

5. Aktivering textrutor

Kommun- eller skoladministratör

Om textrutan för anledning aktiveras blir det fältet obligatoriskt att fylla i. Textrutan för kontaktuppgifter är däremot frivillig att fylla i. 

imagegitx.png

6. Informationstext

Kommun- eller skoladministratör

Denna text ska beskriva skolans rutiner och regler kring ledighet.
image3ccq.png
Kommunadministratör kan registrera texten för alla skolor. Skoladministratör kan redigera i rutan om kommunadministratören markerat rutan Tillåt inmatning.
imageolhwb.png

7. Registrera rektorer

Kommun- eller skoladministratör

Skolans rektor/rektorer registreras via Administration - Adminstration - Rektorer (Skolenheter).

imagev7gep.png

Rektor måste även ha någon annan roll i Skola24. Om skolan har flera rektorer registreras en rektor per rad. Det är möjligt att registrera flera rektorer för en och samma skolenhetskod.

Detta moment kan hanteras innan licensen är aktiverad.

8. Registrera skolenheter i schemat

Schemaläggare

Registrera skolenhetskoderna i Tabell -Skolenhet. Samma koder som för rektorerna.
imagef5cno.png

Detta moment kan hanteras innan licensen är aktiverad.

9. Elevernas skolenhetstillhörighet

Schemaläggare

I Tabell - Klass registreras resp. klass skolenhetstillhörighet.

imageomlo9iv.png

Detta moment kan hanteras innan licensen är aktiverad.

10. Registrera ansvarig lärare

Schemaläggare

I Tabell - Klass registreras lärarnas signatur för de klasser lärarna är ansvariga för.

imageybir.png

För att lärare ska få e-postavisering behöver en epostadress vara registrerad via Tabell - Lärare.

Detta moment kan hanteras innan licensen är aktiverad.

11. Information till vårdnadshavare

Kommun- eller skoladministratör

Då licensen för en skola aktiveras visas funktionen Ansöka om ledighet för inloggade vårdnadshavare.

Ett råd är att informera vårdnadshavarna om att det från och med aktiveringsdatumet är möjligt att ansöka om ledighet via Skola24.

Länk till manual för vårdnadshavare.

 

Uppdaterad 3 november 2022

Skriv ut