Ändra grundinställningar för ämne

Skriv ut

När man registrerar ett ämne i Skola24 Schema följer det med vissa grundinställningar.

Dessa är:

• Ämnet får inte äga rum mer än en gång per dag för klass/elev.

• Ämnet får de rastvillkor som har angetts under Inställningar – Generellt – Rast och lunch.

• Ämnet räknas med som undervisningstid i Rapport – Tidsammanställning.

• Lektioner med ämnet visas på alla scheman som berörs av det.

Det kan finnas olika anledningar att frångå denna standard:

• Lektioner med ett visst ämne får alltid äga rum flera gånger per dag för klass/elev.

• Ämnet behöver ha andra rastvillkor.

• Ämnet ska inte räknas som undervisningstid för lärare.

• En schemabrytande aktivitet ska inte visas på helårsschemat.

fill-color Created with Sketch.

Gå in på Formulär – Ämne, fliken Tid. Ändra till siffran 0 i fältet Spärra tid för upprepat ämne för klass/elev. Med denna inställning får i det här fallet alla lektioner med ämnet Sv äga rum flera gånger per dag.

Om bara vissa lektioner med ett ämne ska få äga rum flera gånger per dag gör man den inställningen på lektionsformuläret. Högerklicka på lektionen och välj Egenskaper, fliken Undantag. Bocka för Spärr för upprepat ämne.

Det går att ange avvikande rastvillkor för ett ämne, till exempel Idrott. Gå in på Formulär – Ämne, fliken Rast/Längd. I det här fallet får eleverna 15 minuters rast före lektioner i ämnet Idh och 20 minuter efter.

Ibland vill man bara visa en lektion på ett schema, men den ska inte räknas med i Rapport – Tidsammanställning. Det kan till exempel gälla ämnet Konferens för lärarna. Gå in på Formulär – Ämne, fliken Rast/Längd. Skriv siffran 0 i fältet Justera längd för lärare (%).

Det kan bli rörigt på schemat om en lektion som bara gäller en enstaka vecka visas på helårsschemat. Gå in på Formulär – Ämne, fliken Dölj. Markera för hela läsåret under Dölj på schema.

 

 

Uppdaterad 27 december 2021

Skriv ut