Arbeta med temadagar

Skriv ut

Schema för temadagar där tid tas från flera olika ämnen.

 

fill-color Created with Sketch.

Bestäm hur mycket tid som ska avsättas från respektive ämne för temadagarna. I vårt exempel är timplaneringen för en klass så här:

Exempel 1 med timplanering i veckotid:

Klass/grupp Ämne Veckotid (min) 7A En 120 7A Sv 160 7A NO 180 7A SO 240
Av den här tiden ska 20 min för vardera Sv och En avsättas till temadagarna liksom 40 min för NO och SO.
Gör så här:

• Registrera först tjänstefördelningen med avdrag för respektive ämnes tematid. • Registrera därefter den resterande tiden för respektive ämne.

• Markera raderna som ska användas för temadagarna.

imagel5wwo.png

• Klicka med höger musknapp och välj Skapa gruppering – Med ersättningsrad.
Välj Ämne ur listan eller klicka på knappen Nytt ämne för att skapa nytt ämne Tema.

• Kontrollera att tiden stämmer och klicka på Slutför.

imageuhshq.png


Tjänstefördelningsposten ser nu ut så här:
imagewsmr.png

 

Uppdaterad 18 januari 2023

Skriv ut