Vanliga frågor och svar

Skriv ut

Här finns svar på vanliga frågor och tips om användbara funktioner. 

I översikten till höger visas alla frågor och du kan snabbt hitta till svaret genom att klicka på den fråga du är intresserad av.

fill-color Created with Sketch.

Varför uppdateras inte grupperna när schemat publiceras?

Svar: Det finns inställningar som styr uppdateringen. Läs mer HÄR.

Går det att kopiera e-postadresser för att skicka mail till många användare?

Svar: Metoden beskrivs HÄR.

Vissa lektioner saknas i Skola24 trots att de finns i schemat. Vad är fel?

Svar: Det finns flera tänkbara orsaker. Läs HÄR.

Vid publicering visas ett felmeddelande om att två lärare har samma signatur.

Svar: Du kan läsa om orsak och åtgärd HÄR.

Vad är viktigt att tänka på när det är dags för ett nytt läsår?

Svar: Tips finns att läsa HÄR.

Hur bör jag göra när en elev eller lärare slutar på skolan?

Svar: De bör tas bort i schemat, men inte i Skola24. Läs mer HÄR.

Hur hanterar jag elever som har undervisning på två skolor?

Svar: Rekommenderat arbetssätt beskrivs HÄR.

Går det att kopiera in adresser eller andra uppgifter i tabellerna?

Svar: Ja, det går att kopiera via Klipplådan. Metoden beskrivs HÄR.

Uppdaterad 13 december 2022

Skriv ut