Vanliga frågor och svar

Skriv ut

Här kan du hitta svar på vanliga frågor och tips om användbara funktioner.

squiqqly Created with Sketch.

Hur många dagar i förväg kan vårdnadshavare registrera schema?

Administratören kan ställa in önskat antalet dagar under "Administration – Inställningar - Förskola / fritidshem". Personal kan alltid registrera schemaändringar till och med dagen innan de ska börja gälla.

Varför kan våra föräldrar inte göra en tillfällig ändring samma dag?

För att vårdnadshavare ska kunna göra en tillfällig ändring innevarande dag måste värdet i fältet "Minsta antal dagar i förväg då vårdnadshavare får göra tillfälliga ändringar" under Administration - Inställningar - Förskola / fritidshem vara inställt på värdet 0 (noll). Personal kan alltid göra en tillfällig ändring innevarande dag. En annan anledning till att en förälder inte kan göra en tillfällig ändring en specifik dag kan vara att barnet inte har några registrerade vistelsetider den dagen. En förälder kan endast göra tillfälliga ändringar inom barnets ordinarie vistelsetider.

Hur registrerar man ramtider för en enhet med nattöppet?

Natt registreras som två tider: en tid på kvällen fram till 23.59 och en tid nästa dag som börjar 00:00.

Hur hanteras fritidsgrupperna i schemat?

Fritidsavdelningarna får inte finnas med som gruppnamn i skolans schema utan måste ha ett unikt namn. En ny fritidsgrupp kan endast läggas till genom csv-import.

Vad innebär Differens i sammanställningen Närvaro för barn?

Differens är skillnaden mellan barnets registrerade schematid och den faktiska tid som barnet har vistats på förskolan. Differensvärdet visas endast för personal.

Hur kan Differens visa ett negativt värde?

Om differensen är ett negativt värde innebär det att barnet har vistats på förskolan/fritidshemmet mer tid än den registrerade vistelsetiden i barnets schema. Det kan bero på att barnet har hämtats senare eller lämnats tidigare än barnets schemalagda tid.

Kan värdena i differensrapporten föras över till ett annat system?

Ja, klicka på knappen "Spara som" och byt till csv eller Excel.

Vad betyder ”Visa endast barn med begränsad vistelsetid”?

När alternativet markeras kommer enbart barn med registrerad maxtid att visas i listan. Det gäller t.ex. barn till föräldralediga vårdnadshavare.

Vem kan registrera schema för barnen på enheten?

Schemat kan skapas av barnets registrerade vårdnadshavare och av all personal som kan logga in på enheten.

Barnet ska vistas på enheten under natten. Hur ska tiderna anges?

Schematiderna registreras som två tider: en tid på kvällen fram till 23.59 och en tid nästa dag som börjar 00:00.

Vilken schematyp ska man välja om man alltid har samma tider?

Då väljer man schematypen "1 vecka", samma vistelsetider som matas in gäller då varje vecka tills ett nytt schema registreras. 

Hur registrerar man schemat för ett barn med delat boende om föräldrarna vill registrera sina egna tider?

En beskrivning för hur man kan göra detta hittas på följande länk: Klicka här

Jag vill göra en liten ändring i det befintliga schemat. Måste jag skapa ett nytt schema och registrera alla tider igen?

Ett nytt schema måste skapas, men det går att kopiera det ursprungliga schemat och sedan bara ändra det som ska ändras.

  • Gå till "Registrera schema", välj barn, schematyp och startdatum för det nya schemat.
  • Välj "Kopiera ett schema", välj sedan barnet igen i rutan "Kopiera schema från" och välj rätt schema i listan nedanför.
  • Gör önskade ändringar och spara schemat.

Går det att checka in barn som saknar registrerat schema?

Ja, det går att checka in barn som inte har registrerad närvaro för aktuell dag. Klicka på In så flyttas barnet till Närvarande. Symbolen nedan markerar att barnet är där utanför registrerad tid.

nr2.PNG

Vi glömde checka ut barnen igår. Går det att checka ut i efterhand?

Ja. Om barnet av misstag inte checkats ut föregående schemalagd dag kommer programmet i Närvarolistan att markera att barnet närvarat över planerad tid. Peronalen klickar på ut och fyller i rätt datum och tid i dialogrutan "Checka ut".

Vem kan registrera uppgifter om "Hämtare", som får hämta barnet på förskolan/fritidshemmet?

Vårdnadshavare kan lägga till nya hämtare och ta bort hämtare som vårdnadshavaren själv har lagt till, men inte hämtare som lagts till av annan person. Personal kan alltid lägga till nya och ta bort registrerade hämtare.

Hur redigerar jag en lovförfrågan som har skapats?

När lovförfrågan har sparats går det enbart att redigera i den per avdelning. Tills svarsperioden har startat går det att ta bort en lovförfrågan för att skapa en ny. I sammanställningen över befintliga lovförfrågningar, använd papperskorgen till höger på raden för berörd lovförfrågan.

Hur kan man se för vilka barn en lovförfrågan inte har besvarats?

Under "Skapa lovschema" finns längst till vänster på raden för en befintlig lovförfrågan en färgad cirkel med en siffra i. Siffran motsvarar det antal barn som förfrågan är besvarad för. Längst till höger på samma rad finns en figurikon. Klicka på den för att se vilka barn som har ett besvarat lovschema. Framför barnets namn visas någon av nedanstående ikoner. 

nr3.PNG

Det är endast den understa symbolen som visar att lovförfrågan är besvarad. De övriga symbolerna visar andra steg i processen. 

I Skapa lovschema och Besvara lovschema står det "Ej skickad" på några av eleverna. Vad beror det på?

Det kan bero på två saker:
1. Det finns ingen e-postadress registrerad på föräldrarna.
2. Barnet och föräldrarna lades till i Skola24 efter det att svarsperioden för lovschemat öppnade. Barnet läggs då till i lovschemat och föräldern kan svara på lovförfrågan i Skola24, men får ingen avisering via e-post.

En lovförfrågan har skapats av enheten, men vårdnadshavarna ser den inte. 

Lovförfrågan visas endast för vårdnadshavare under den öppna svarsperioden. Personalen ser den direkt, men kan inte besvara den före svarsperiodens start.

Ett barn har checkats in felaktigt i Närvarolistan. Barnet väntas komma senare under dagen.

Om ett barn checkats in av misstag kan den registrerade närvaron ångras. Detta måste ske inom fem minuter efter det att barnet felaktigt checkats in. Klicka på "Ut" och välj "Ångra incheckning" i formuläret. Barnet återgår då till listan över barn som "Inväntas". Väljs alternativet "Checka ut" hamnar barnet under "Frånvarande".

nr4.PNG

Om mer än 5 minuter har hunnit passera, klicka på raden för barnet och ta bort tidinmatningen i fältet "In" under "Registrera händelse".

Ett barn som är frånvaroanmält kommer till på förskolan/fritidshemmet.

Om ett barn som frånvaroanmälts dyker upp på förskolan/fritidshemmet går det ändå att checka in barnet. Klicka på "In" efter barnets namn. Formuläret som visas upplyser personalen om att en aktiv frånvaroanmälan finns. Genom att välja alternativet "Bekräfta incheckning" avslutas den pågående frånvaron automatiskt.

 

 

Uppdaterad 16 juli 2020

Skriv ut