Schemabrytande aktiviteter

Skriv ut

När det ordinarie schemat bryts av olika anledningar vill man ofta att det ska framgå av schemat att de ordinarie lektionerna är inställda och ersatta av någon annan aktivitet. Skälet till detta kan vara att man vill kunna föra frånvaro på de ersättande lektionerna, eller helt enkelt att schemat ska visas korrekt när man tittar på schemat för den aktuella veckan. En lämplig arbetsgång beskrivs i det följande:

fill-color Created with Sketch.

Avboka de ordinarie lektionerna

För att ange att de ordinarie lektionerna inte äger rum använder man avbokningsfunktionen. Avbokningarna registreras under Tabell – Avbokning .

Om en kolumn lämnas blank gäller den generellt. T.ex. gäller avbokningen på tisdag i vecka 42 hela dagen och alla klasser, medan avbokningen för prao vecka 43 gäller hela veckan.
Det finns en funktion som gör det möjligt att avboka en lektion delvis, dvs. en del av lektionstiden och/eller bara vissa av lektionens elever. Den funktionen måste aktiveras. Det görs under Inställningar – Generellt – Avbokning. Markera rutan Aktivera avbokning för del av lektion/del av grupp. För att undvika att ett alltför kort fragment av en lektion blir kvar om en del av den avbokas, kan man ställa in en minsta längd för det som ska vara kvar.

Skapa nya lektioner

Skapa nya lektioner för berörda klasser eller grupper som bara äger rum under den avbokade tiden (som kan vara flera veckor eller en hel period). För att de ska vara möjliga att placera kan vissa villkor behöva ignoreras: 

Avbokning. Eftersom lektionerna den aktuella tiden ska avbokas får man felmeddelandet ”Lektionen äger aldrig rum” om man inte gör undantag för avbokningen. I Formulär – Lektion, fliken Allmänt markeras rutan Bortse från avbokning.

Lunchvillkor för lärare och elev. Eftersom lunchvillkoret inte kontrolleras för varje enskild vecka kan det behöva ignoreras om lunchen inträffar vid annan tidpunkt än den normala. 

Dubbelbokningar. Om en lektion är delvis avbokad (del av tiden eller del av elevgruppen) ligger den kvar i sin helhet under ytan och är synlig för dubbelbokningskontrollen. Därför kan man behöva ignorera dubbelbokningar på den ersättande lektionen för att hantera kollisionen med den delvis avbokade lektionen. 

Dubbelbokad lärare. Om man till exempel gör en avbokning för Prao eller APL och lägger in en lärare på den ersättande lektionen för att frånvarorapporteringen ska fungera, kan läraren eventuellt ha lektioner i andra klasser som inte omfattas av avbokningen.

Om man använder särskilda ämnen för ersättningslektionerna, till exempel ”Praktik” eller ”Friluftsdag”, kan man ställa in dessa undantag på ämnesnivå i Formulär – Ämne i stället för på lektionsnivå.

Anpassning av schemats utseende

För att undvika att schemat blir rörigt kan man ställa in att lektionerna bara ska visas på schemat för den aktuella veckan. Det görs i lektionsformuläret på fliken Dölj. Avmarkera rutan Använd ämnets inställningar och markera rutorna Dölj på schema – för läsåret och – för perioder/veckor. Behåll eventuellt markeringen i rutan Visa alltid på skärm. Då döljs lektionen bara vid utskrifter (och i WebViewer).
Även dessa inställningar kan göras i ämnesformuläret om ämnet inte används i annat sammanhang.
På de ordinarie lektionerna finns avbokningsveckorna angivna i schemat, t.ex. Ej v. 42,49. Det går att dölja denna information. Välj Format – Lektionsruta – Period/Vecka och fliken Läsår. Ta bort markeringen i rutan Använd vid utskriftAvbokning. Gör samma sak på fliken Period/Veckor.

Tips

a) Om man inte vill att lektionerna ska synas i tidssammanställningar för lärare kan man i lektionsformuläret, fliken Rast/längd, ange 0 i fältet Justera längd för lärare (%). Även denna inställning kan göras på ämnesnivå.
b) För att hitta lektioner som har fått felmarkeringen Ignorera alla villkor (se rutan under punkt 1) kan man välja Tabell – Lektion, ta fram kolumnen Ignorera alla villkor och göra ett filter på 1 i den kolumnen.
c) Om funktionen för avbokning del av grupp är påslagen kan man på detta sätt hantera t.ex. elever med anpassad studiegång som är på praktik några dagar i veckan. Gör en grupp bestående enbart av den eleven och avboka den gruppen under de dagar som eleven inte finns på skolan.

Uppdaterad 22 mars 2021

Skriv ut