Vanliga frågor och svar

Skriv ut

Här kan du hitta svar på vanliga frågor och tips om användbara funktioner.

fill-color Created with Sketch.

Hur kan jag enkelt följa upp antalet frånvaroanmälningar varje dag?

Bevakning av anmäld frånvaro kan du läsa mer om HÄR.

Hur kan närvaro registreras vid fjärr- och distansundervisning?

Ett tips om hur du kan göra finns HÄR.

I vilken rapport ser jag enklast närvaro på distans?

Du använder den grafiska översikten med några justeringar som beskrivs HÄR.

Hur kan jag få fram medelvärde på frånvaro för hela skolan och för elever per arbetslag och per program?

En metod för att ta fram frånvaromedelvärden för grupper av elever beskrivs HÄR.

Hur kan jag göra för att följa upp närvaron för enskilda elever med hög frånvaro?

Du skapar rapporter med inmatade filter för olika gränsvärden. Metoden beskrivs HÄR.

Vi vill låta Skola24 skicka meddelanden till vårdnadshavare när elever är frånvarande. Vad behöver vi tänka på?

Vi har skrivit ihop en sammanställning som du kan läsa HÄR.

Jag behöver ta fram frånvaro för ett tidigare läsår för en elev som slutat. 

En användare med rollen Skoladministratör kan få fram tidigare frånvaro för elever som har sluat. Läs mer HÄR.

Hur kan vi sköta rapportering av närvaro under en friluftsdag?

Du hittar beskrivning av metoden HÄR.

Hur kan vi hålla koll på frånvaro när elever har praktik?

Tips på frånvarorapportering under praktik hittar du HÄR.

Vi har frivilliga lektioner där vi vill följa upp vilka elever som varit närvarande. Går det att göra utan att andra elever får frånvaro?

Självklart! Läs hur det går till HÄR.

Vi vill att personal automatiskt ska få ett meddelande när elever har frånvaro över t.ex. 15%. 

För att få igång utskick av meddelanden ska du använda funktionen "Frånvarobevakning". Beskrivning finns HÄR.

Varje termin ska elevernas frånvaro föras över till betygen. Hur gör jag?

Instruktioner för uthämtning av frånvaro och konvertering till rätt format finns HÄR.

Personalen i skolköket vill veta vilka elever som är frånvarande för att kunna anpassa antalet portioner.

Ett alternativ är att använda Tillval Måltidskollen för automatiska utskick, läs mer om tillvalet här. Ett annat alternativ är att skapa en rapportmall som ger liknande information.

Uppdaterad 19 juni 2023

Skriv ut