Schemavisare för inloggad användare

Skriv ut

Nu finns möjlighet att begränsa åtkomsten till Schemavisaren. De skolor som önskar, kan stänga av möjligheten att se skolans schema online utan att vara inloggad i Skola24. De som fortsatt vill ha schemat publikt behöver inte göra någonting.

fill-color Created with Sketch.

Ändringen kan göras av skoladministratör eller kommunadministratör genom att rutan ”Endast åtkomst via inloggning” markeras under Inställningar - Grundinställningar för skola.

image.png

Med denna inställning visas schemat på samma sätt som tidigare, men bara för de som är inloggade på samma domän som den aktuella skolan, d.v.s. samma kommun eller friskoledomän. För inloggade användare visas även andra skolor i domänen om de har aktiverat åtkomst utan inloggning.

Användare med tillgång till det nya gränssnittet, Skola24 NXT, når Schemavisaren direkt från startsidan i Skola24. Användare i det gamla gränssnittet når Schemavisaren på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att Schemavisaren känner av om du är inloggad i Skola24 eller inte.

En användare som försöker öppna Schemavisaren för skolan utan att vara inloggad möts av ett meddelande.

image.png

Detta är ett första steg i en utveckling av Schemavisaren där avsevärda förbättringar kommer att göras, både med avseende på säkerhet och användarvänlighet. I nästa steg kommer åtkomsten att styras så att alla användare ser det de behöver se, men inte mer. Detta kommer bland annat att göra det möjligt att visa personliga elev- och lärarscheman för skolans personal utan risk för otillbörlig spridning.

 

 

 

Uppdaterad 19 november 2020

Skriv ut