Appen Skola24

Skriv ut

Genom att gå igenom dessa  filmer blir du väl förberedd för att kunna använda Appen Skola24 som vårdnadshavare.Har du flera barn och inte ser alla i Skola24 så kontakta skolan och kontrollera om de har gjort kopplingen i systemet mellan dig och ditt barn.

fill-color Created with Sketch.

Frånvaroanmälan

Filmen visar hur man gör en frånvaroanmälan.

Som vårdnadshavare kan du göra en anmälan del av dag eller hela dagar.

Har man Skola24 både i skolan och på fritids räcker det att göra en anmälan.

Om du glömmer anmäla frånvaro för ditt barn måste du kontakta den skola du är knuten till i och med att det är enbart skolan som kan registrera en anmälan bakåt i tid.  

 

Registrera schema

Filmen beskriver hur man gör för att registrera ett schema. Man kan registrera för en  eller flera veckor som rullar på tills man registrerar ett nytt eller ändrar det aktuella. Man kan även sätta ett slutdatum. Hur snart inpå ett schema kan starta är inställningar skolan gör. 

Ändra schema

Filmen visar hur en schemaändring går till. Ett schema kan ändras när som helst genom att man går till scheman och klickar på Ändra schema. Hur snart ändringen börjar gälla beror på skolans inställningar.

Tillfällig ändring

Filmen visar hur man gör en tillfällig ändring.  Man kan ändra ett barns ordinarie tider för en specifik dag, innevarande dag och framåt. Det går även att markera en dag som helt ledig. Man kan inte utöka barnets ordinarie tider utan då får kontakt tas med Fritidshemmet.

Besvara lovschema

Filmen beskriver hur man besvarar ett lovschema. Man kan besvara och ändra så länge svarstiden är öppen men därefter får man kontakta  fritidshemmet. 

Uppdaterad 28 juni 2023

Skriv ut