Frånvarostatistik

Skriv ut

Frånvarostatistik ger huvudmän och rektorer möjlighet att snabbt få fram visuell statistik för skolan, kommunen eller organisationen.

Rapporten visar trender, mönster och avvikelser där den minsta enheten är skolan. Den data som går att följa upp är lärares rapporteringsgrad, giltig och ogiltig frånvaro, skillnader mellan flickor och pojkar samt skillnaden mellan skolor.

  • Tillvalet Frånvarostatistik finns som licens på databasnivå och inkluderar alla skolor
  • Statistik går att se tre år bakåt i tiden redan när licensen aktiveras
  • Statistiken uppdateras varje lördag morgon
  • Lektionstid och frånvaro räknas på den skola där lektionen genomförs
squiqqly Created with Sketch.

Statistik som visas

Frånvaro per månad under tre år bakåt

Frånvaro i procent av lektionstid

  • medelvärde för varje enskild skola
  • sammanräknat medelvärde för alla valda skolor

Frånvarostatistik redovisas som:

  • total, giltig och ogiltig frånvaro
  • uppdelad på kön

Rapporteringsgrad totalt och per skola

  • andel lektionstid som rapporterats av minst en person

Vilka som har tillgång till den övergripande frånvarostatistiken

Person med rollen Systemansvarig centralt (kommunadministratör) har behörighet att ta fram frånvarostatistik för hela kommunen/organisationen.

Person med rollen Systemansvarig skola (skoladministratör) t.ex. en rektor har behörighet att ta fram frånvarostatistik för den eller de skolor personen är kopplad till i systemet.

 

Frånvarostatistik för en, flera eller alla skolor

Logga in i Skola24 och välj Sammanställningar på startsidan.

imageght8m.png

Under Statistik på skolnivå markeras alternativet Frånvarostatistik för skolor

Markera en, flera eller alla skolor i rullistan samt ange det datumintervall som statistiken ska beräknas på.

Statistiken  kan max visas för tre år bakåt i tiden,  innevarande läsår plus de två senast avslutade läsåren. Ingen statistik för innevarande vecka ingår i rapporten.

Klicka på knappen Visa statistik

imagewf1i.png

Frånvarostatistik för valt datumintervall visas som cirkeldiagram samt i tabellform med värdena Frånvaro, Närvaro, Ogiltig frånvaro och Giltig frånvaro uppdelad på Totalt, Män, Kvinnor och Okänt kön. Siffrorna som visas är medelvärdet på de skolor som valts att tas med i rapporten.

Likaså visas medelvärdet av Rapporteringsgraden för representerade skolor i rapporten.

imageh51zr.png

Frånvarostatistik uppdelad per skola

Det går att få fram statistiken uppdelad per skola genom att fälla ut fönstret Frånvaro uppdelad per skola.

image0y0sq.png

Frånvaro per skola kan visas antingen som SUMMERAT PER SKOLA eller DATA I TABELLFORM.

I tabellen SUMMERAT PER SKOLA visas enbart medelvärdet i procent för den enskilde skolans Rapporteringsgrad respektive Total frånvaro.

image9bsua.png

Vid visning av DATA I TABELLFORM visas fler siffror för den enskilde skolan. Här tas även medelvärdena för Ogiltig, Giltig, Kvinnor totalt, Män totalt och Okänt kön totalt i procent.

I den här vyn går det att exportera frånvarostatistikens tabelldata till Excel eller annat kalkylprogram genom knappen Exportera tabelldata.

Frånvarostatistik månadsvis

Det går även att få fram frånvarostatistiken uppdelad per månad för valt datumintervall genom att välja alternativet JÄMFÖR PER MÅNAD.
image4urmh.png

Genom att förflytta markören längs med x-axeln (kalenderdata) visas de aktuella värdena för Total frånvaro, Giltig frånvaro samt Ogiltig frånvaro i procent för den månad markören pekar på.

Detsamma gäller om markören flyttas längs x-axeln i diagrammet för Rapporteringsgrad per månad.

De värden som visas i diagrammen är medelvärden i procent för de skolor som valts att tas med i rapporten.

Uppdaterad 25 september 2023

Skriv ut