Kom igång med Skola24

Skriv ut

Välkommen som ny kund och användare av Skola24!

Innan systemet kan tas i drift behöver några moment gås igenom. Det finns även några beslut att fatta gällande rutiner för arbetet i Skola24. Instruktionen nedan guidar dig igenom de steg som rekommenderas.

Vissa moment kan endast utföras av en användare med rollen kommunadministratör, och dessa redovisas därför under en egen rubrik. Kommunadministratören har behörighet även till allt det som användare med rollen Skoladministratör kan göra.

fill-color Created with Sketch.

Användarkonton

Nya användare som registreras i Skola24 behöver aktivera sina inloggningskonton. Om organisationen använder Single Sign On (SSO) för inloggning sker aktiveringen i samband med första inloggningen. Användare som loggar in med användarnamn och lösenord behöver få en aktiveringskod. Aktiveringskoden kan antingen skickas via e-post eller skrivas ut i en rapport i Skola24.

Skicka aktiveringskoder

Alla användare finns i tabellen Användare/Kontohantering (Personer) under menyalternativet Administration - Administration. Här administreras alla användarkonton. För varje person visas en eller flera roller som bestäms av de grundtabeller personen är registrerad i. Om e-postadresser finns registrerade i grundtabellerna finns de redan även i persontabellen. I annat fall kan de skrivas in direkt i persontabellen. Klicka på Spara för att verkställa ändringarna. Markera användare i tabellen genom att markera i rutan till vänster på raden. Klicka sedan på knappen Skicka aktiveringskoder under tabellen. Den text som finns i det automatiskt skapade e-postmeddelandet kan redigeras i förväg under Administration - Inställningar – Grundinställningar för skola – Användaraktivering

För kommunadministratören

Kommunadministratören ansvarar för att hantera användare med rollen skoladministratör och är även den som har behörighet att läsa in importfil med alla vårdnadshavare. Innan systemet tas i drift behöver ett antal grundinställningar ses över så att inställningarna i Skola24 stämmer med hur skolorna vill arbeta, se nedan.

Registrera skoladministratörer

Varje skola behöver ha minst en person med rollen Skoladministratör. Den som är kommunadministratör har behörighet att registrera och ta bort användare med rollen Skoladministratör under Administration - Administration (fliken Användare) - Systemansvarig skola (Skoladministratör). Mer information om användare och roller finns HÄR.

Registrera vårdnadshavare

Vårdnadshavare importeras via en filimport. Det bästa alternativet är att göra importen för hela databasen på en gång. Läs mer om importen HÄR.

Grundinställningar för skola

Systemet levereras med ett antal standardvärden som kan behöva justeras beroende på skolans arbetsrutiner. Inställningarna finns under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola. Läs mer under rubriken "Grundinställningar för skola" som du hittar HÄR.

  • Licensinställningar: kan endast ändras av leverantören.
  • Roller och funktionspaket: kan ändras av kommunadministratör
  • Fritextinställningar: kan ändras av kommunadministratör.
  • Övriga inställningar: kan ändras av både kommunadministratör och skoladministratör.

För skoladministratören

Skoladministratören har åtkomst till vyer för administration, inställningar och rapporter för all information på den egna skolan. Personer med rollerna Elev och Lärare kommer in i Skola24-databasen vid publicering från schemat. Skoladministratören registrerar kanslister, schemaläggare och rektorer, se nedan. Mer information om användare och roller finns HÄR.

Innan systemet tas i drift behöver ett antal grundinställningar ses över så att inställningarna i Skola24 stämmer med hur skolan vill arbeta, se nedan.

Registrera kanslister

De personer på skolan som ansvarar för elevers frånvaroanmälningar, eller som behöver ta fram rapporter för alla elever, registreras med rollen kanslist. Välj Administration - Administration - (fliken Användare) - Kanslister. Mata in personnummer, namn och eventuellt signatur. Klicka på Spara.

Registrera schemaläggare

Om skolan använder Skola24 Schema för schemaläggningen behöver schemaläggare registreras under Administration - Administration (fliken Användare) - Schemaläggare. Mata in personnummer, namn och e-postadress. Fältet Signatur är inte skrivbart, men fylls normalt med en befintlig signatur eller med initialerna vid sparandet. Om inte, eller om signaturen behöver ändras finns ett skrivbart fält för signatur i tabellen Administration - Administration (fliken Användare) - Användare/Kontohantering (Personer). Markera vilken eller vilka schemaläggare som ska ha rätt att skapa nya scheman. Klicka på Spara.

Registrera skolenheter och rektorer

Skolenheter registreras under Administration - Administration (fliken Användare) - Rektorer (Skolenheter). Använd de officiella beteckningarna i form av åtta siffror. Skolenhetsnamn är inte obligatoriskt. Mata in rektorns personnummer, namn, e-postadress och eventuellt signatur. Klicka på Spara.

Grundinställningar för skola

Systemet levereras med ett antal standardvärden som kan behöva justeras beroende på skolans arbetsrutiner. Inställningarna finns under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola. Läs mer under rubriken "Grundinställningar för skola" som du hittar HÄR.

  • Licensinställningar: kan endast ändras av leverantören.
  • Roller och funktionspaket: kan ändras av kommunadministratör
  • Fritextinställningar: kan ändras av kommunadministratör.
  • Övriga inställningar: kan ändras av både kommunadministratör och skoladministratör.

 

Uppdaterad 24 februari 2021

Skriv ut