Pedagog Skola24 Frånvaro

Skriv ut

Välkommen som pedagog i Skola24 Frånvaro!

På den här sidan finns samlad information för att komma igång med Skola24 Frånvaro. Informationen är uppdelad i två delar. Den översta delen berör alla pedagoger, oavsett om du har en mentorsfunktion eller inte. Den nedre delen beskriver funktioner för dig som är mentor/ansvarig lärare för en klass eller undervisningsgrupp. 

Du vet väl oatt det även finns hjälp inne i Skola24, när du är inloggad. Välj en av funktionerna och tryck sedan på ?-tecknet, längst upp till höger på sidan, för att läsa instruktionerna kring just den funktionen. 

imagegaiys.png

Behöver du support i din roll som pedagog hänvisar vi dig i första hand till en administratör på din skola.

 

fill-color Created with Sketch.

Alla pedagoger

Rapportera lektion

Som pedagog rapporterar du de lektioner du är knuten till via skolans schema. Det är viktigt att du rapporterar dina lektioner och att det görs i samband med att lektionen genomförs. Några anledningar till detta är: 

 • Om din skola aktiverat att ett frånvaromeddelande ska skickas när en elev inte är närvarande på en lektion, bygger det på att lektionen är rapporterad. 
 • Det ger möjlighet att följa upp elevernas frånvaro och närvaro totalt samt i de olika ämnena eller kurserna. 
 • Rapporterade lektioner garanterar att det inte finns någon orapporterad frånvaro för eleverna.  

OBS! Om du är mentor/ansvarig lärare för elever och ska registrera en anmäld frånvaro (ex. då en elev är sjuk) ska du istället använda funktionen Anmäla frånvaro.

Se filmen här bredvid för att se hur du gör för att rapportera dina lektioner. 

Mina frånvarande elever

Direkt på startsidan syns översikten Mina lektioner som visar de elever som är frånvarande på mina lektioner under dagen. Vyn visas bara för användare med rollen Lärare.
imager4jie.png

En siffra visar det totala antalet frånvarande elever under dagen. I det utökade läget finns möjlighet att välja ett tidigare datum och lektioner för den valda dagen syns i en lista. För varje lektion finns en detaljvy som visar vilka elever som har frånvaro. Vald frånvaroanledning, frånvarotid och vem som har registrerat frånvaron framgår.

Schemavisaren

Via Schemavisaren kan du se ditt personliga schema. När du är inloggad i Skola24 trycker du på brickan Schemavisare på startsidan.

 

Om du har undervisning på flera skolor kan du i inloggat läge se ditt kompletta schema.

 

Det går även att nå Schemavisaren utan inloggning (förutsatt att din skola aktiverat denna inställning) genom att i valfri webbläsare skriva in schema.skola24.se/din domän.

 

imagetpags.png

Som pedagog kan du ta fram sammanställningar och klass/grupplistor för de elever du undervisar eller är ansvarig för. Så här gör du exempelvis för att ta fram en grupplista på dina elever:

 1. På startsidan i Skola24 trycker du på brickan Sammanställningar mitt på sidan. 
  imagefx24o.png
 2. Tryck på kolumnen Listor.
  imagebw478.png
 3. Välj vilken typ av lista du vill skapa genom att trycka på den raden.
  imagel9rcm.png
 4. I sammanställningen kan du nu välja en, flera eller alla grupper genom rullisten till vänster. Tryck slutligen på Visa för att skapa din lista.
  imagegt35d.png

Mentor

imagestez6.png

Mina frånvarande elever

När du som pedagog loggat in i Skola24 kan du direkt på Startsidan se dina frånvarande elever, både de elever du är ansvarig lärare för och för elever som är frånvarande från dina lektioner. 

Översikten Mina elever visar dagens frånvaro för de elever jag som lärare är ansvarig för.
imaget0d4.png
En siffra visar det totala antalet frånvarande elever under dagen. I det utökade läget finns möjlighet att välja ett tidigare datum och frånvarande elever för den valda dagen syns i en lista. För varje frånvarande elev visas antalet lektioner med frånvaro och det totala antalet lektioner under dagen. Vald frånvaroanledning anges om den är samma för alla lektioner. För varje elev finns även en detaljvy som visar alla lektioner med frånvaro. Vald frånvaroanledning, frånvarotid och vem som har registrerat frånvaron framgår.

Översikten Mina lektioner visar frånvarande elever på mina lektioner under dagen. 
imagekd2nz.png

En siffra visar det totala antalet frånvarande elever under dagen. I det utökade läget finns möjlighet att välja ett tidigare datum och lektioner för den valda dagen syns i en lista. För varje lektion finns en detaljvy som visar vilka elever som har frånvaro. Vald frånvaroanledning, frånvarotid och vem som har registrerat frånvaron framgår.

imager0bg.png

Anmäla frånvaro

Som pedagog kan du frånvaroanmäla dina mentorselever samt elever i dina undervisningsgrupper. Det går att anmäla frånvaro för hela dagen eller en del av dagen. En frånvaroanmälan går att göra från dagens datum och framåt i tid. 

 

Se filmen här bredvid för att ta reda på hur det går till.  

Ändra frånvaro för elev

Som mentor/ansvarig lärare använder dÄndra frånvaro för elev då du ska ändra redan registrerad frånvaro eller lägga in frånvaro på datum som ligger bakåt i tid. 

  

Se filmen här bredvid för att ta reda på hur det går till. 

Grafisk översikt

Via funktionen Elev/Klass-bild kan du som pedagog enkelt ta fram en grafisk översikt över dina elevers frånvaro. Denna översikt kan exempelvis användas vid utvecklingssamtal och ger en tydlig bild av elevens från- och närvaro. 

 

Se filmen här bredvid för att ta reda på hur det går till. 

Ledighetsansökan

OBS! Denna funktion är ett tillval till Skola24 Frånvaro och är enbart tillgänglig för dig som pedagog om din kommun/friskola valt att köpa den här funktionen. 

 

Som mentor/ansvarig lärare behandlar du ledighetsansökningar för dina mentorselever. De två vanligaste uppgifterna är att ta ett beslut kring en ledighet och att lämna en rekommendation inför rektorns beslut. Du kan även skapa en ansökan på uppdrag av vårdnadshavare. 

 

Tryck här för en skriftlig manual eller se filmen här bredvid. 

För dig som är lärare

Vid läsårsstart får vi många nya användare i Skola24 och det är dags för föräldramöten. Ge föräldrarna en god introduktion om hur er skola använder Skola24 Frånvaro så förebyggs misstag och frågor längre fram under läsåret.

På sidan För dig som är lärare har samlat material och tips inför föräldramötet. 

Uppdaterad 1 november 2023

Skriv ut