Säkerhetskopior av scheman för utskrift

Skriv ut

Hur kan vi säkerställa att undervisningen fungerar om internet inte går att nå? I en krissituation är skolan sårbar om det inte finns något alternativ till digital visning av schemat. Följande metod visar en möjlighet att alltid ha krisberedskap för att gå över till pappersscheman vid en oförutsedd händelse.

fill-color Created with Sketch.

Metoden nedan beskriver hur skolan med några få minuters arbete kan skapa en uppsättning scheman som pdf-filer. Filerna kan användas för att vid behov skriva ut scheman för klasser, lärare och elever. Det som krävs är en skrivare som går att ansluta med kabel till den dator där scheman finns sparade som filer. Med lämpliga intervall behöver filerna bytas ut för att återspegla det gällande schemat.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Spara scheman på fil.
  2. Under Välj scheman kan du klicka på knappar för att ta med samtliga scheman av en viss typ. Ett alternativ är att använda "dra.och släpp" från en tabell där urval kan göras.
  3. Klicka på Spara för att spara urvalet till nästa gång filer ska skapas.
  4. Välj eventuellt en Period.
  5. Välj en Mapp där filerna ska sparas.
  6. Klicka på knappen Skapa scheman.

Nästa gång scheman ska skapas räcker det med att ta fram vyn och klicka på "Skapa scheman" direkt. Observera dock att urvalet behöver uppdateras om nya lärare eller elever har tillkommit.

imagea0lua.png

 

 

Uppdaterad 25 mars 2022

Skriv ut