Reglerad arbetstid

Skriv ut

Lärarnas reglerade arbetstid är enligt avtalet 1360 timmar per läsår. Om arbetstiden förläggs till 194 dagar blir tiden per vecka ca 35 timmar. Genom att skapa arbetstidslektioner för lärarna kan man visa i schemat vilken reglerad arbetstid som gäller för var och en. I lärartabellen finns fältet Reglerad arbetstid som används för att kontrollera att varje lärare får rätt arbetstid utlagd i schemat. I rapporten Arbetstid kan man se resultatet. 

fill-color Created with Sketch.

Gör så här:
1. Ta fram Tabell – Lärare och fyll i värden i fältet Reglerad arbetstid för varje lärare i förhållande till sysselsättningsgraden. Enklast är att ange arbetstiden under en standardvecka (ca 35 timmar för heltid eller vad som anges av ert lokala avtal).

image4w6vus.png

2. Markera alla lärare och skapa arbetstidslektioner genom att högerklicka och välja Skapa lektion – Arbetstid. Om du vill göra ett avdrag varje dag för lunch kan du mata in t.ex. värdet 30 i rutan Reducera längd (min) när ämnet Arbetstid skapas. Klicka på Nästa. Markera rutan vid Anpassa så läggs arbetstiden ut anpassat efter lektionerna i lärarens schema. Klicka på Slutför.

3. Ta fram Rapport – Arbetstid och kontrollera längden av den utlagda arbetstiden. Välj alternativet Tid per standardvecka. Tryck på knappen Alla för att se samtliga lärare i rapporten.
imageapb3.png
4. Ta fram schemat för en lärare. Arbetstidslektionerna ligger bakom det övriga schemat. Ändra längden på arbetstidslektionerna genom att t.ex. dra i kanterna tills den utlagda tiden stämmer med den planerade. Om du räknar på hela årsarbetstiden (1360 timmar) väljer du Total tid, men då måste arbetstidslektioner skapas även för de dagar då lärarna arbetar utan att eleverna har lektioner.

imageqdcp.png

Tips: Du kan få rapporten att visa tiden i timmar och minuter i stället för decimaldelar av timmar. Välj då Inställningar – Generellt – Längd och tid och markera rutan Visa timmar/minuter (tt:mm).

 

 

Uppdaterad 25 januari 2023

Skriv ut