Information kopplat till byte av Certifikat

Skriv ut

Den här informationen är riktad till kunder som aktivt har konfigurerat sin IT-miljö kopplat till hur användare skall kunna köra applikationer där Nova Software AB är utgivare av programvaran. Från och med 2021-08-09 så används ett nytt certifikat inom Skola24 Schema. Planerad uppdatering av certifikat kan leda till behov av ny konfiguration hos kunden i de fall som kunden aktivt tar ställning till Nova Software AB som en giltig utgivare av programvara. I de fall som kunden inte gjort explicit konfiguration kopplat till Nova Software AB som utgivare så kommer Skola24 Schema fungera som vanligt efter uppdateringen utan någon åtgärd från kunden.

fill-color Created with Sketch.

Skola24 distribuerar Skola24 Schema till schemaläggares datorer med hjälp av ett ClickOnce-paket. Detta ClickOnce-paket installeras och körs på schemaläggarens dator med hjälp av ClickOnce-funktionen i Windows. För att det skall vara möjligt för användare och IT-organisation att säkerställa att programvaran kommer från Skola24 signeras ClickOnce-paketet och ingående exekverbar fil med hjälp av ett kodsigneringscertifikat som är kopplat till Nova Software AB. Detta gör att det dels är möjligt för användaren att själva manuellt titta på utgivaren för att försäkra sig om att programvaran man kör kommer från väntad utgivare. Dels gör det också möjligt för IT-organisationen centralt att begränsa från vilka utgivare man vill att användare skall kunna köra applikationer mot och i denna godkända mängd inkludera Skola24 Schema.

De certifikat som Skola24 använder för att signera applikationen är bara giltiga en viss tid. När denna tid går ut behöver ett nytt certifikat införskaffas. När nytt certifikat börjat användas för nya versioner av programvaran kan det då vara så att IT-organisationer behöver uppdatera sitt regelverk att tillåta applikationer som signerats med det nya certifikatet.

Skola24 kommer att byta sådant kodsigneringscertifikat från och med en version av Skola24 Schema som kommer ut den 2021-08-09. Detta gör att IT-organisationer som behöver förändra sina regelverk baserat på certifikat/signatur behöver ha gjort det före detta datum för att Skola24 Schema skall fortsätta fungera. Vid behov av att få information om nödvändiga egenskaper hos det nya certifikatet kan Skola24 Support kontaktas

Uppdaterad 2 augusti 2021

Skriv ut