Gymnasium - Färdiga frågepaket

Skriv ut

Många gymnasieskolor behöver ett verktyg för att dokumentera elevens kunskapsutveckling. Denna sammanställning presenteras för elev (och förälder) vid utvecklingssamtal och fungerar också på vissa skolor som underlag vid klasskonferenser.
Skola24 har utarbetat ett förslag med kursgemensamma frågor, se nedan. Vi kan också erbjuda frågepaket med kunskapskraven för de gymnasiegemensamma kurserna.
Skola24 kan vid önskemål kopiera över frågor och frågepaket i förslaget som presenteras nedan till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.
Kunden måste sedan själv se till att koppla frågepaketen till aktuella lärare och klasser/grupper och kurser. Detta kan Skola24s konsulter hjälpa till med mot konsultarvode.
Det finns också en demomiljö där skolan kan prova de olika rollerna. Önskas detta tag kontakt med supporten på 0515-777 888 alla vardagar 8-16 eller skicka ett epostmeddelande till support@skola24.com

squiqqly Created with Sketch.

 

nr1.PNG

image2txhfb.png

nr3.PNG

 

Uppdaterad 4 juni 2021

Skriv ut