Frånvaro till betyg

Skriv ut

Här hittar du instruktioner för hur du kan hämta ut frånvaro från Skola24 för överläsning till betygssystemet. Vi har skapat Excel-filer för konvertering till rätt format för inläsning i det mottagande systemet. Användning av dessa filer kräver Excel för Windows. Observera att det finns flera varianter beroende på vilket elevregister som används.

OBS! Excelfilen behöver sparas ner lokalt på din dator för att all formatering ska fungera.

fill-color Created with Sketch.

Läs instruktionen, hämta ut frånvarouppgifter och gör sedan omformateringen.

IST Administration

Instruktion för uttag av frånvaro till IST Admin
Excelfil för omformatering till IST Admin

Extens

Instruktion för uttag av frånvaro till Extens

Excelfil för omformatering till Extens

Procapita Gr och Edlevo Gr

Instruktion för uttag av frånvaro till Procapita Gr (/Edlevo Gr)

Excelfil för omformatering till Procapita Gr (/Edlevo Gr)

Procapita Gy

Instruktion för uttag av frånvaro till Procapita Gy

Excelfil för omformatering till Procapita Gy

Edlevo Gy

Instruktion för uttag av frånvaro till Edlevo Gy
Excelfil för omformatering till Edlevo Gy

Övriga

Instruktion för uttag av frånvaro till Andra system

 

 

Uppdaterad 11 juli 2024

Skriv ut