Närvarorapportering på frivilliga lektioner

Skriv ut

I skolan förekommer lektioner där deltagandet inte är obligatoriskt, till exempel räknestuga, körsång och läxläsning. Trots att deltagandet är frivilligt kan man vilja dokumentera vilka elever som deltagit. Detta görs enklast med omvänd frånvaro och en frånvaroanledning av typen Ej obligatorisk. Denna typ av frånvaroanledningar gör att de elever som varit närvarande kan registreras utan att övriga elever i gruppen får frånvaro.

squiqqly Created with Sketch.

Tillvägagångssätt

1. Börja med att se om det finns en frånvaroanledning av typen Ej obligatorisk i Skola24 i Administration - Administration – (Fliken närvaro/frånvaro) Frånvaroanledningar, om inte kan den skapas av kommunadministratören. Det går ej att använda den systemaledning Eleven ska inte delta (SYS01) som finns fördefinierad (Skoladministratören).

nr1.PNG

2. Skapa lektionen i Skola24 Schema. Använd en grupp som inte används till vanliga lektioner. (Schemaläggaren)

3. Publicera schemat till Skola24. (Schemaläggaren)

4. Ta fram fälten Omvänd frånv. och Omvänd frånv. standardanledning i tabellen Administration - Administration – (Fliken schema/lokal) Grupper / Klasser i Skola24 om de inte redan är framme (Skoladministratören).

nr2.PNG

5. Leta fram den aktuella gruppen i tabellen. Markera att gruppen ska ha omvänd frånvaro och ange en standardanledning för omvänd frånvaro av typen Ej obligatorisk. Spara (Skoladministratören).


Rapportering

När läraren ska frånvarorapportera lektionen tas frånvarobocken bort på de elever som är närvarande, övriga får behålla frånvaron med den förvalda frånvaroanledningen.

I Skola24:s rapporter får elever lektionstid för den aktuella lektionen, om läraren har registrerat närvaro. För de elever där läraren låtit frånvaron vara kvar, ser det i rapporterna ut som om eleven inte ingått i gruppen. Det går naturligtvis även bra att byta till en vanlig frånvaroanledning, eleven får då frånvaro som vanligt.  Ett tips kan vara att inte använda de vanliga ämnena till exempel MA på dessa lektioner, utan istället ett ämne som bara används till denna aktivitet, exempelvis Räknestuga. På detta vis blir det lätt att se hur mycket eleven deltagit på den aktuella aktiviteten, under till exempel en termin. Detta underlättar om man kommit överens med eleven att han/hon ska delta ett visst antal gånger på aktiviteten. 

Uppdaterad 10 mars 2021

Skriv ut