Bevakning av anmäld frånvaro

Skriv ut

I Skola24 finns färdiga sammanställningar anpassade för olika ändamål. Varianter av dessa sammanställningar kan skapas för ett mer specifikt syfte. Beskrivningen nedan visar hur man kan ta fram statistik över antalet frånvaroanmälda elever under en dag. Beviljad ledighet exkluderas för att sammanställningen endast ska visa det som troligen är sjukanmälningar. Antalet unika elever som är frånvaroanmälda visas längst upp i sammanställningen.

 

Syftet kan vara att dag för dag följa upp hur många elever som anmäls som frånvarande. Det går även enkelt att jämföra med samma vecka för ett år sedan. Rapporten är förinställd på att visa alla elever på skolan för det valda datumet.

fill-color Created with Sketch.

Kommunadministratören kan följa denna instruktion för att skapa en sammanställning som görs tillgänglig för alla skolor. Skoladministratören kan skapa sammanställningen för sin egen skola. 

  1. Välj Sammanställningar - Sammanställningar - Frånvaroanmälda elever - Frånvaroanmälan för skola.
  2. Klicka på länken Växla till avancerat läge och gå till fliken Ny rapport.
  3. Ange ett namn för sammanställningen, t.ex. "Bevakning av sjukanmälan", och välj den eller de skolor som ska kunna se den.
  4. Välj eventuellt under Synlighet att rollerna Kanslist och/eller Lärare ska kunna se sammanställningen.
  5. Markera "Öppen som standard" i de två inställningarna för Personer och Frånvaro.
  6. Ta bort markeringen "Inkludera frånvaroanmälningar för grupp".
  7. Under Inställningar -Fält/Gruppering, skriv in följande Filter för fältet Anledning: !*Ledig*. Syftet med denna inmatning är att filtrera bort all frånvaro som gäller beviljad ledighet.
  8. Det är även möjligt att filtrera bort anmäld frånvaro för del av dag. Mata då in "" som filter i fältet Från (Tid). Filtret med två citattecken betyder att fältet ska vara tomt.
  9. Klicka på knappen Spara när sammanställningen är klar.

Gå tillbaka till startsidan och leta fram den nya sammanställningen under Sammanställningar -  Sammanställningar - Frånvaroanmälda elever - Frånvaroanmälan för skola. I rullisten längst upp finns den nyskapade sammanställningen.

Välj en skola och klicka på knappen Visa för att kontrollera sammanställningen. Längst ned under elevlistan finns uppgiften "Antal" som visar summan av antalet anmälningar och längst upp visas antalet unika elever som är frånvaroanmälda. I sammanställningen är datumet "0 dagar framåt" förvalt. Användaren kan enkelt ändra till ett valfritt datum med hjälp av datumväljaren.

Om något behöver ändras i rapporten; klicka på Växla till avancerat läge och välj fliken Uppdatera rapport.

 

Uppdaterad 10 juli 2024

Skriv ut