Bevakning av anmäld frånvaro

Skriv ut

I Skola24 finns färdiga rapporter anpassade för olika ändamål. Varianter av dessa rapporter kan skapas för ett mer specifikt syfte. Beskrivningen nedan visar hur man kan ta fram statistik över antalet frånvaroanmälda elever under en dag. Beviljad ledighet exkluderas för att rapporten endast ska visa det som troligen är sjukanmälningar. Antalet anmälningar visas längst ned i rapporten.

 

Syftet kan vara att dag för dag följa upp hur många elever som anmäls som frånvarande. Det går även enkelt att jämföra med samma vecka för ett år sedan. Rapporten är förinställd på att visa alla elever på skolan för det valda datumet.

fill-color Created with Sketch.

Kommunadministratören kan följa denna instruktion för att skapa en rapport som görs tillgänglig för alla skolor. Skoladministratören kan skapa rapporten för sin egen skola. 

  1. Välj Sammanställningar - Sammanställningar -(fliken Frånvaro/närvaro)Frånvaroanmälan för elev.
  2. Välj alternativet "Grundrapport Frånvaroanmälan för skola".
  3. Klicka på länken Växla till avancerat läge och gå till fliken Ny rapport.
  4. Ange ett namn för rapporten, t.ex. "Bevakning av sjukanmälan", och välj den eller de skolor som ska kunna se den.
  5. Välj eventuellt under Synlighet att rollerna Kanslist och/eller Lärare ska kunna se rapporten.
  6. Markera "Öppen som standard" i de två inställningarna för Personer och Frånvaro.
  7. Ta bort markeringen "Inkludera frånvaroanmälningar för grupp".
  8. Under Inställningar -Fält/Gruppering, skriv in följande Filter för fältet Anledning: !*Ledig*. Syftet med denna inmatning är att filtrera bort all frånvaro som gäller beviljad ledighet.
  9. Det är även möjligt att filtrera bort anmäld frånvaro för del av dag. Mata då in "" som filter i fältet Från (Tid). Filtret med två citattecken betyder att fältet ska vara tomt.
  10. Klicka på knappen Spara när rapporten är klar.

Gå tillbaka till startsidan och leta fram den nya rapporten under Sammanställningar -  Sammanställningar -Frånvaroanmälan för elev. Välj en skola och klicka på knappen Visa för att kontrollera rapporten. Längst ned under elevlistan finns uppgiften "Antal" som visar summan av antalet anmälningar. I rapporten är datumet "0 dagar framåt" förvalt. Användaren kan enkelt ändra till ett valfritt datum med hjälp av datumväljaren.

Om något behöver ändras i rapporten; klicka på Växla till avancerat läge och välj fliken Uppdatera rapport.

 

Uppdaterad 8 mars 2021

Skriv ut