Omvänd frånvaro under friluftsdag

Skriv ut

Vid till exempel friluftsdagar kan det vara lämpligt att använda närvaromarkering i stället för frånvaromarkering. Metoden kallas "Omvänd frånvaro". De lärare som tjänstgör prickar av några elever var, vilket innebär att de elever som anmält sig till någon lärare inte får en frånvaromarkering. Däremot får de elever som inte anmält sig någonstans en kvarstående frånvaromarkering.

squiqqly Created with Sketch.

Ersättningslektion för den schemabrytande aktiviteten kan skapas på två sätt, antingen i Skola24 schema (i förväg), eller helt i Skola24.


Metod 

Nedanstående punkter kan göras i Skola24 Schema i förväg, minst två dagar före friluftsdagen.

För att de vanliga lektionerna inte ska synas kan det vara lämpligt att boka av lektionerna i Skola24 Schema  innan schemat publiceras i Skola24.

Välj Tabell – Avbokning och fyll i veckodag, vecka och vilka klasser som berörs av avbokningen.  Registrera ett nytt ämne, till exempel Friluftsdag, genom att välja Tabell – Ämne och skriva in ämnet längst ner i tabellen. Högerklicka på ämnet Friluftsdag, välj Egenskaper, fliken Övrigt. Bocka för Bortse från avbokning. Byt till fliken Undantag och bocka för Ignorera lunchvillkor.

Välj Tabell – Grupp och bilda en ny grupp, till exempel Alla eller Alla elever åk1. Mata in alla elever som ska höra till gruppen, förslagsvis genom att använda funktionen Basgrupp. Högerklicka på den nya gruppen, välj Skapa lektion – Vanliga och skriv in ämne, lärare, vecka och tid för lektionen. Ta fram Rapport – Schema för en av de berörda klasserna och placera lektionen på den dag friluftsdagen ska äga rum. Publicera schemat till Skola24 minst två dagar före friluftsdagen.


Dag före friluftsdag

Efter publicering finns gruppen i Skola24 och då kan markering för omvänd frånvarorapportering göras. Välj Administration - Administration – (Fliken Schema/Lokal) Grupper/klasser och markera rutan i kolumnen Omvänd Frånv. för den nya gruppen. Kolumnen kan tas fram under Inställningar, fliken Övrigt, om den inte är synlig i tabellen.


Under eller efter friluftsdag

Lektionen syns nu för de lärare som är registrerade på den. Alla elever visas från början som frånvarande. Lärarna kan var och en markera de elever som ska registreras som närvarande. När en elev är frånvarande med känd frånvaroorsak kan läraren välja en anledning. Om inte avbokning gjorts i schemat i förväg kan varje lärare i Skola24 ta bort de lektioner som inte har ägt rum.

Uppdaterad 2 juni 2021

Skriv ut