Grafisk översikt för närvaro på distans

Skriv ut

De grafiska översikter som finns i Skola24 för klass/grupp respektive enskild elev, tar i grundrapporterna inte med frånvaroanledningar som räknas som närvaro på distans. För att det ska vara möjligt att se den närvaro elever har på distans behöver en variant av rapporten skapas. Tipset nedan beskriver hur en användare med roll Kommunadministratör eller Skoladministratör kan skapa en standardrapport för alla användare.

fill-color Created with Sketch.

Logga in i Skola24 och välj rollen Kommunadministratör eller Skoladministratör.

 1. Välj Sammanställningar - Sammanställningar - (Fliken Frånvaro/Närvaro) -Grafisk översikt per elev och sedan "Grundrapport - Frånvaro grafisk översikt för elev".
 2. Klicka på länken Växla till avancerat läge och välj fliken Ny rapport.
 3. Markera Standardrapport och ange ett namn för rapporten, t.ex. Grafisk översikt för distansundervisning.
 4. Välj vilka skolor som ska se rapporten och markera Kanslist och Lärare under Synlighet om dessa roller ska ha åtkomst.
 5. Under Urval - Personer: Markera "Öppen som standard".
 6. Under Urval - FrånvaroMarkera "Öppen som standard".
 7. Ändra eventuellt Schemamall om skolan har undervisning vid tider utanför intervallet 8 - 17.
 8. Under Inställningar - Format: Leta fram rubriken Inkludera och markera "Inkludera all frånvaro oavsett anledning".
 9. Klicka på Spara.
 10. Välj en klass och ett datumintervall. Klicka på Visa.
 11. Frånvaro från skolan med anledningen "Deltar på distans", och annan liknande frånvaro, visas nu med blå färg i rapporten.
 12. Samma metod kan användas för rapporten "Frånvaroöversikt för grupp/klass".

image.png

 

Uppdaterad 8 mars 2021

Skriv ut