Bevakning av hög frånvaro

Skriv ut

Skola24 erbjuder stora möjligheter att skapa egna varianter av sammanställningar/rapporter. En administratör kan göra rapportmallar som alla lärare och kanslister kan använda. 

squiqqly Created with Sketch.

I detta exempel visas hur man kan göra en bevakningslista där programmet filtrerar ut de elever som har oanmäld frånvaro över en viss procent. Vi har valt att ta fram de elever som har mer än 20 % oanmäld frånvaro under de senaste 30 dagarna.

• Klicka på Sammanställningar och välj sammanställningen Frånvaro totalt - Grundrapport summerad frånvaro.  Tryck på Växla till avancerat läge och sen på fliken Ny rapport.

• Gå ned en bit på sidan med inställningar tills du hittar rubriken Fält/Gruppering och Frånvarosummeringar.

• Se till att de sökta fälten markeras och övriga avmarkeras.

• Mata in filtret >20 för ”Ej anm. (%)”.

nr1.PNG

nr2.PNG

• Leta fram den sektion som har rubriken Urval - Personer.

• Gör inget urval av klasser utan se till att alternativet ”Öppen som standard” är markerat för att varje användare enkelt ska kunna välja.

nr3.PNG

Nu återstår endast att ge sammanställningen ett namn och ange vem som ska kunna använda den. Dessa inställningar görs i den översta sektionen. Det är viktigt att Standardrapport markeras, i annat fall kan endast den som har gjort rapporten se den. Klicka på Spara när inställningarna är klara.

nr4.PNG

Uppdaterad 23 mars 2021

Skriv ut