Bevakning av hög frånvaro

Skriv ut

Skola24 erbjuder stora möjligheter att skapa egna varianter av sammanställningar/rapporter. En administratör kan göra rapportmallar som alla lärare och kanslister kan använda. 

squiqqly Created with Sketch.

I detta exempel visas hur en bevakningslista skapas där programmet filtrerar ut de elever som har frånvaro över en viss procent. Vi har valt att ta fram de elever som har mer än 20 % total frånvaro under de senaste 30 dagarna.

• Klicka på Sammanställningar - Totalt per elev - Frånvaro totalt.   

• Tryck på Växla till avancerat läge och sen på fliken Ny rapport.

• Gå ned en bit på sidan med inställningar tills du hittar rubriken Fält/Gruppering och Frånvarosummeringar.

• Se till att de sökta fälten markeras och övriga avmarkeras.

• Mata in filtret >20 för ”Tot. frånvaro (%)”. Bocka även i fälten Ej anm. (%) och Anm. (%) för att se en jämförelse mellan anmäld och oanmäld frånvaro.

image4nhwa.png

• Gå upp till sektionen med rubriken Urval - Frånvaro.

• Välj alternativ för de datum rapporten ska innehålla, ex de 30 senaste dagarna.

imagesshta.png

• Leta fram den sektion som har rubriken Urval - Personer.

• Gör inget urval av klasser utan se till att alternativet ”Öppen som standard” är markerat för att varje användare enkelt ska kunna välja.

imageu5qm.png

Nu återstår endast att ge sammanställningen ett namn och ange vem som ska kunna använda den. Dessa inställningar görs i den översta sektionen. Det är viktigt att Standardrapport markeras, i annat fall kan endast den som har gjort rapporten se den. Klicka på Spara när inställningarna är klara.

imagezhz3s.png

Uppdaterad 16 juni 2023

Skriv ut